ครม.ไฟเขียวโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6)

by smethailandclub 23 พย. 2016
Share:

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) วงเงินค้ำประกันรวม 100,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านกลไกการค้ำประกันของ บสย. ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ SMEs และเพิ่มโอกาสให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

 
โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) กำหนดวงเงินค้ำประกันต่อรายไว้ที่ไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ปี และค่าธรรมเนียมค้ำประกันร้อยละ 1.75 ต่อปี ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นขอค้ำประกันสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน

 
นายกฤษฎาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา บสย. ได้ดำเนินโครงการ Portfolio Guarantee Scheme
มาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีวงเงินค้ำประกันสำหรับโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1-5 จำนวน 380,000 ล้านบาท ซึ่งช่วยเหลือ SMEs ได้กว่า 100,000 ราย และก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบกว่า 600,000 ล้านบาทโดยมีผู้ประกอบการ SMEs สนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันการเงิน
ผู้ให้กู้ 

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) ในครั้งนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนและการบริโภคของผู้ประกอบการซึ่งจะก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้ประมาณ 33,000 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินประมาณ 168,000 ล้านบาท (1.68 เท่าของวงเงินค้ำประกัน) และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SMEs ไทย และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

 


Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021