มท.เว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa)นทท.ขานรับดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วงไฮ ซีซั่น

by smethailandclub 02 ธค. 2016
Share:
 
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ให้แก่นักท่องเที่ยวตามมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วง High Season ของรัฐบาล


วันนี้ (2ธ.ค.59) ที่กระทรวงมหาดไทย นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับขีดความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา(Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival : VOA ) เป็นการชั่วคราวตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ออกกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรามาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว      เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2559โดยมีสรุปสาระสำคัญ คือ 1. ให้ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว สำหรับกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา  ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย 2. ให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว สำหรับกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองจาก 2,000 บาทต่อคน เป็นอัตรา 1,000 บาทต่อคน สำหรับคนต่างด้าวซึ่งมีสัญชาติของประเทศ ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เช่น จีน อินเดีย ยูเครน อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน ภูฏาน ซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยจากการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นรายได้สำคัญ คาดว่าจะทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวสอดคล้องกับฤดูการท่องเที่ยว (High Season) ที่กำลังจะมาถึง

Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021