ธอส.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

by smethailandclub 03 ธค. 2016
Share:

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และยื่นใบสมัครหรือมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นใบสมัครแทนได้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการองค์กรในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการงานวิจัย หรือมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นใบสมัครแทนได้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ที่สำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชั้น 10 อาคาร 1 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-1302 และ 0 – 2202 – 2448 โทรสาร 0-2246-1789  หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ghb.co.th
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021