ธอส.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

by smethailandclub 03 ธค. 2016
Share:

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และยื่นใบสมัครหรือมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นใบสมัครแทนได้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการองค์กรในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการงานวิจัย หรือมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นใบสมัครแทนได้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ที่สำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชั้น 10 อาคาร 1 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-1302 และ 0 – 2202 – 2448 โทรสาร 0-2246-1789  หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ghb.co.th
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020