มหาดไทยสั่งด่วนถึงผู้ว่าฯช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

by smethailandclub 04 ธค. 2016
Share:

วันนี้( 4 ธ.ค.59) นายกฤษฎา  บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมภาคใต้

ตามที่ได้เกิดร่องความกดอากาศต่ำพัดผ่านพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 นั้น  มท.ขอแนะนำทบทวนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยดังนี้

1.กำหนดพื้นที่ปฎิบัติการให้ชัดเจนโดยให้แบ่งพื้นที่ประสบภัยหรือคาดว่าจะประสบภัยให้ชัดเจนว่าอยู่บริเวณไหนและแนวโน้มของสถานการณ์จะลุกลามหรือขยายพื้นที่ต่อเนื่องไปบริเวณใดบ้าง

2.กำหนดวิธีการช่วยเหลือหรือบรรเทาภัยให้เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่เกิดเหตุเช่นพื้นราบเชิงเขาต้องเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีดินโคลนถล่มหรือพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำต้องเตรียมเรือส่วนพื้นที่ชุมชนให้จัดหาเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ เป็นต้น3.กำหนดหน่วยหรือผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนว่าพื้นไหนใครหรือหน่วยใดเป็นผู้รับผิดชอบเช่นระหว่าง อปท.กับหน่วยราชการภูมิภาคและส่วนกลางหรือภาคเอกชนเป็นต้น

4.การจัดลำดับความสำคัญของการช่วยเหลือหรือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นการนำประชาชนหรือช่วยเหลือประชาชนจากพื้นที่ที่นำท่วมสูง การแจกจ่ายน้ำเครื่องดื่ม/อาหาร/เครื่องนุ่งห่ม/อุปกรณ์ที่จำเป็นของผู้ประสบภัยเป็นต้น

5.กำหนดตัวผู้มีอำนาจบัญชาการหรือมีอำนาจตัดสินใจให้ชัดเจน

6.จัดตั้งผู้รับผิดชอบในการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ชี้แจงในเรื่องต่างๆที่ส่วนราชการได้ลงไปดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วเพื่อให้สาธารณชนทราบทุกช่องทางและทุกระยะด้วย

7.การสรุปรายงานแผนเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติให้รายงานตามหัวข้อข้างต้นให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้รับรายงานในส่วนกลางทราบและเห็นภาพของการปฎิบัติของหน่วยในพื้นที่ซึ่งจะทำให้ผบช.ในส่วนกลางสามารถสั่งการหรือสนับสนุนหน่วยปฎิบัติในพื้นที่ได้ถูกต้องเหมาะกับสถานการณ์ในพื้นที่

มท.ขอเน้นย้ำให้ผวจ.และนอภ.รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคและผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในท้องถิ่นต้องลงไปดูแลประชาชนและตรวจพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองให้เป็นประจำเพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021