ครม.ยืดเวลา"ร้านถูกใจ" สั่งยกเลิกร้านไร้ศักยภาพ

by System 10 ตค. 2012
Share:

 


ครม.มีมติเห็นชอบยืดเวลา "ร้านถูกใจ" 3 เดือน พร้อมสั่งตรวจสอบยกเลิกร้านถูกใจที่ไม่มีความพร้อม หรือผิดหลักเกณฑ์ 
น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม. มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” จากกรอบระยะเวลาเดิมซึ่งสิ้นสุดในเดือน ก.ย. 2555 โดยขยายเวลาการดำเนินการโครงการฯ ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนต.ค.-ธ.ค. 2555 โดยใช้วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน 427.5201 ล้านบาท  ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  อีกทั้งให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามว่าร้านถูกใจขายสินค้าในราคาตามที่กำหนดและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง

                ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานผลการดำเนินการโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2555 ที่โครงการดังกล่าวล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ประมาณ 3 เดือน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาการรับสมัครและคัดเลือกร้านถูกใจ และในระยะแรกเกิดปัญหาการสั่งซื้อสินค้าและการขนส่งสินค้าให้แก่ร้านถูกใจมีความล่าช้า โดยปัจจุบันได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจำนวนที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว จำนวนเงิน 1,320 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่ายภายในเดือนก.ย. 2555 จำนวน 510.2233 ล้านบาท และมีหนี้ผูกพันจำนวนเงิน 382.2566 ล้านบาท รวมเงินที่เบิกจ่ายและที่มีหนี้ผูกพันจำนวน 892.4799 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.61 ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 427.5201 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์จึงขอขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการดังกล่าวอีก 3 เดือน และขอใช้งบประมาณส่วนที่เหลือดำเนินโครงการในระยะต่อไป

                อย่างไรก็ตาม แนวทางการดำเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ รวมทั้งจะมีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยยกเลิกร้านถูกใจที่ไม่มีศักยภาพ ไม่มีความพร้อมในการจำหน่าย หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  รวมทั้งจะมีการกำกับดูแลให้ราคาจำหน่ายสินค้าต่ำกว่าราคาตลาดเฉลี่ยร้อยละ 20 และอาจจะมีการเพิ่มจำนวนร้านถูกใจมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 10,000 ราย เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจากร้านถูกใจได้สะดวกมากขึ้น
Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021