7บจ. ไทยเด่น คว้า 14 รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในระดับภูมิภาคอาเซียน

by smethailandclub 06 ธค. 2016
Share:

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 7 บจ. ไทยคว้า 14 รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จากทั้งหมด 24 รางวัลในระดับอาเซียน จัดโดยวารสาร IR Magazine Awards ประจำปี 2559 โดย บจ. ไทยผ่านเข้ารอบมากที่สุดในภูมิภาคนี้ สะท้อนถึงศักยภาพด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในระดับภูมิภาค ซึ่งจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
          
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าได้ร่วมมือกับ IR Magazine จัดงาน "IR Magazine Awards & Conference-South East Asia 2016" เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อนำเสนอข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน IR ในระดับสากล โดยจะมีการมอบรางวัลแก่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่มีความโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยเป็นผลจากการสำรวจความเห็นนักลงทุนสถาบันในภูมิภาค รางวัลในครั้งนี้จะเป็นรางวัลสำหรับภูมิภาคอาเซียนที่ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย อีกทั้งยังมีรางวัลสำหรับภูมิภาคอื่นๆ เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
          
"การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสในการรับรู้มุมมองของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศและการเปิดเผยความสามารถของ บจ.ไทย ให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น โดยในปีนี้ บจ. ไทยได้รับคัดเลือกเข้าชิง 24 บริษัท โดย บจ. ไทย ที่ได้รับรางวัลมากที่สุด ได้แก่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ที่คว้ารางวัลถึง 6 รางวัล สะท้อนให้เห็นว่า บจ. ไทย มีศักยภาพและมีการทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้มาตรฐานสากล ซึ่งงานนักลงทุนสัมพันธ์มีส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร ทั้งในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส อีกทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้ลงทุน และการที่ บจ.ได้รับรางวัล"IR Magazine Awards" นี้ แสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดี
         
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุน บจ. ในด้าน IR ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. การสร้างนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีคุณภาพผ่านการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 2. การพัฒนาคุณภาพงานนักลงทุนสัมพันธ์ด้วยการให้คำปรึกษาเป็นรายบริษัท และ 3. การสนับสนุนช่องทางการสื่อสารกับนักลงทุนผ่านกิจกรรม Opportunity Day ที่จะช่วยให้ บจ. ได้พบปะกับนักลงทุนเป็นประจำทุกไตรมาส" นางเกศรา กล่าว

ปี 2559 มี บจ. ไทยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งสิ้น 7 บริษัท คว้ารางวัล 14 รางวัล จากทั้งหมด 24 รางวัล ได้แก่
          · ADVANC: บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best in sector: Communications
          · KBANK: บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ได้รับ 6 รางวัล ได้แก่ Best use of technology, Best sustainability practice, Best in sector: Financials, Best in country: Thailand, Best investor relations officer และ Best overall investor relations (large cap)
          · GPSC: บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Most progress in IR
          · MINT: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best in sector: Consumer discretionary & consumer staples
          · SCC: บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ Best corporate governance และ Best in sector: Industrials & materials
          · SPA: บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best IR by a mai company
          · TOP: บมจ. ไทยออยล์ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ Best IR by a senior management team และ Best in sector: Energy

สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลมาจากการสำรวจความเห็นนักลงทุนสถาบันในประเด็นต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล คุณภาพของรายงานทางการเงิน การจัดประชุมนักลงทุน และการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัทที่ได้รับรางวัลได้ที่ www.irmagazine.com และ www.set.or.th
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021