ธพว.ผนึกความร่วมมือ 6 หน่วยงานพัฒนาเกาะพะงันสร้างโมเดลแปรรูปผลิตภัณฑ์เสริมนวัตกรรม

by smethailandclub 09 ธค. 2016
Share:

ธพว.ผนึกความร่วมมือ 6 หน่วยงานพันธมิตร พัฒนาเกาะพะงัน สร้างโมเดลแปรรูปผลิตภัณฑ์เสริมนวัตกรรม ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( ธพว. หรือ SME Development Bank ) ลงนามความร่วมมือโครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับพันธมิตร 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สมาคมโรงแรมเกาะพะงัน มูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีพิธีลงนามเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่นำนวัตกรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่ม รายได้สู่ชุมชน  ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 สร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน และเป็นวิสาหกิจชุมชน ( Social Enterprise) คืนสู่สังคม

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากการประชุมหารือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการหาแนวทางพัฒนาพื้นที่เกาะพะงัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน และธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  เช่นเดียวกับ เกาะพะงัน ที่ปัจจุบันมีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่ชาวไทยและต่างประเทศในเรื่องการจัดงานฟูลมูลปาร์ตี้ เป็นเวลายาวนาน  แต่เกาะพะงันมีผลิตภัณฑ์พื้นฐานเดิมในท้องถิ่นอีกหลากหลายประเภท  โดยเฉพาะมะพร้าวมีชื่อเสียง รับรองการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI ) แห่งแรกในประเทศไทย  สามารถนำนวัตกรรมมาช่วยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้มีอีกมากมาย และมีสินค้าขึ้นชื่อในพื้นที่อื่นๆ เช่น กะปิ ปลาหมึกกะตอย น้ำผึ้งโพรง หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ดัดแปลงผลไม้พื้นบ้านกล้วยเพิ่มนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม จนได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เป็นต้น

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้   ทุกหน่วยงานจะนำศักยภาพที่มีความโดดเด่น มาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้านต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จะช่วยยกระดับความสามารถในก้าวสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์   และสถาบันการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมกันบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  รวมถึงนำวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาให้ผลผลิตเดิมที่มีอยู่สามารถเพิ่มมูลค่าสูงขึ้น  มูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเครื่องสำอางค์ไทยและที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการธุรกิจ  โดยมีสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งและสนับสนุนการจัดระบบเงินกองทุน  สมาคมโรงแรมเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่คัดกรองสมาชิกของสมาคมเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้รอบด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การตลาด ระบบบัญชี การเงิน และ ธพว.ให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสร้างโอกาสเข้าสู่แหล่งทุน ในการสนับสนุนสินเชื่อต่อยอดธุรกิจ และร่วมลงทุน ให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายนที  ขลิบทอง   ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  กล่าวว่า  ความร่วมมือของกองทุนหมู่บ้านครั้งนี้ ถือเป็นแนวร่วมช่วยกันเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง รวมถึง สนับสนุนการจัดระบบเงินกองทุน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ  และพัฒนาศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนโดยภาพรวม
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021