กสร.เฟ้นหาสปก.ต้นแบบด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

by smethailandclub 12 ธค. 2016
Share:

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า แรงงานสัมพันธ์เป็นความเกี่ยวข้องหรือการปฏิบัติต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานจนถึงออกจากงาน การบริหารงานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขวัญกำลังใจของลูกจ้าง พนักงานในสถานประกอบการ และส่งผลดีต่อผลผลิตและธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กสร.ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวได้พัฒนากลไกบริหารแรงงานสัมพันธ์โมเดล "แรงงานสัมพันธ์ ๔.๐" ขึ้น โดยน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องความสามัคคี มาเป็นแนวทางในการบริหารแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนจริยธรรม เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างไปใช้ในการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบสวัสดิการแรงงานที่เกิดจากคว่ามร่วมมือและความสามัคคีของทั้งสองฝ่าย การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะมาช่วยเสริมสร้างแรงงานจูงใจให้นายจ้าง ลูกจ้างเห็นถึงความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและร่วมมือกันในฐานะหุ้นส่วนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ระบบสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ และยังเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่มีการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบสวัสดิการแรงงานที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นอีกทางหนึ่งด้วย

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐แบ่งเป็นสองประเภท คือ สถานประกอบกิจการที่มีสหภาพแรงงาน และสถานประกอบกิจการที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ซึ่งจะแบ่งสถานประกอบกิจการออกเป็น ๓ ขนาดด้วยกัน คือ สถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ้างปฏิบัติงาน ๕๐ ถึง ๒๙๙ คน สถานประกอบกิจการขนาดกลางที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานจำนวน ๓๐๐ ถึง ๙๙๙ คน และสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป สถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดและยื่นแบบแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
Share:

Related Articles

​ทรู 5G แชร์ประสบการณ์อัจฉริยะขั้นสุด ใน “CAPTURE YOUR EPIC TRUE 5G MOMENT

ทรู 5G ล้ำสุดในไทย จัดเต็มสร้างประสบการณ์อัจฉริยะขั้นสุดกับ ‘CAPTURE YOUR EPIC TRUE 5G MOMENT’ กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟต้อนรับการเปิดตัว Samsung Galax..

by SME Thailand.| 28 มค. 2021

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021