กสร.เฟ้นหาสปก.ต้นแบบด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

by smethailandclub 12 ธค. 2016
Share:

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า แรงงานสัมพันธ์เป็นความเกี่ยวข้องหรือการปฏิบัติต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานจนถึงออกจากงาน การบริหารงานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขวัญกำลังใจของลูกจ้าง พนักงานในสถานประกอบการ และส่งผลดีต่อผลผลิตและธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กสร.ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวได้พัฒนากลไกบริหารแรงงานสัมพันธ์โมเดล "แรงงานสัมพันธ์ ๔.๐" ขึ้น โดยน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องความสามัคคี มาเป็นแนวทางในการบริหารแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนจริยธรรม เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างไปใช้ในการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบสวัสดิการแรงงานที่เกิดจากคว่ามร่วมมือและความสามัคคีของทั้งสองฝ่าย การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะมาช่วยเสริมสร้างแรงงานจูงใจให้นายจ้าง ลูกจ้างเห็นถึงความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและร่วมมือกันในฐานะหุ้นส่วนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ระบบสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ และยังเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่มีการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบสวัสดิการแรงงานที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นอีกทางหนึ่งด้วย

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐แบ่งเป็นสองประเภท คือ สถานประกอบกิจการที่มีสหภาพแรงงาน และสถานประกอบกิจการที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ซึ่งจะแบ่งสถานประกอบกิจการออกเป็น ๓ ขนาดด้วยกัน คือ สถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ้างปฏิบัติงาน ๕๐ ถึง ๒๙๙ คน สถานประกอบกิจการขนาดกลางที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานจำนวน ๓๐๐ ถึง ๙๙๙ คน และสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป สถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดและยื่นแบบแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020