กสร.เฟ้นหาสปก.ต้นแบบด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

by smethailandclub 12 ธค. 2016
Share:

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า แรงงานสัมพันธ์เป็นความเกี่ยวข้องหรือการปฏิบัติต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานจนถึงออกจากงาน การบริหารงานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขวัญกำลังใจของลูกจ้าง พนักงานในสถานประกอบการ และส่งผลดีต่อผลผลิตและธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กสร.ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวได้พัฒนากลไกบริหารแรงงานสัมพันธ์โมเดล "แรงงานสัมพันธ์ ๔.๐" ขึ้น โดยน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องความสามัคคี มาเป็นแนวทางในการบริหารแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนจริยธรรม เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างไปใช้ในการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบสวัสดิการแรงงานที่เกิดจากคว่ามร่วมมือและความสามัคคีของทั้งสองฝ่าย การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะมาช่วยเสริมสร้างแรงงานจูงใจให้นายจ้าง ลูกจ้างเห็นถึงความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและร่วมมือกันในฐานะหุ้นส่วนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ระบบสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ และยังเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่มีการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบสวัสดิการแรงงานที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นอีกทางหนึ่งด้วย

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐แบ่งเป็นสองประเภท คือ สถานประกอบกิจการที่มีสหภาพแรงงาน และสถานประกอบกิจการที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ซึ่งจะแบ่งสถานประกอบกิจการออกเป็น ๓ ขนาดด้วยกัน คือ สถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ้างปฏิบัติงาน ๕๐ ถึง ๒๙๙ คน สถานประกอบกิจการขนาดกลางที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานจำนวน ๓๐๐ ถึง ๙๙๙ คน และสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป สถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดและยื่นแบบแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
Share:

Related Articles

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021