กรมบัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายภาพรวม 2 เดือนแรก สูงกว่าเป้าหมาย 2.43%

by smethailandclub 13 ธค. 2016
Share:

กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายภาพรวมช่วง 2 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 60 เบิกจ่ายได้ 18.46% สูงกว่าเป้าหมาย 2.43% คาดสิ้นไตรมาสแรกผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผย   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559 ว่า ผลเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้จำนวน 570,818 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,733,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.89 โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ เบิกจ่ายได้จำนวน 521,500 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,184,128 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.88 ขณะที่รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) เบิกจ่ายได้ จำนวน 49,318 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 464,226 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.62 ทั้งนี้หากเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในภาพรวม เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.43 (เป้าหมายร้อยละ 18.46) 

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 40,249 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 258,154 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.59 มีการก่อหนี้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 174,826 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.72 สำหรับการเบิกจ่ายตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เบิกจ่ายแล้วจำนวน 2,454 ล้านบาท ของวงเงิน 20,252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.12 มีการก่อหนี้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 12,129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.89

“กรมบัญชีกลางจะเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560 อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล พร้อมทั้งดำเนินการสานต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น คาดว่าสิ้นไตรมาสแรก ผลการเบิกจ่ายเงินจะเป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอน” นางสาวอรนุช กล่าว
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021