กรมพัฒน์ฯ กางแผนจัด Workshopสอนเทคนิคส่งงบการเงินทาง DBD e-filing ฟรี!! ต้อนรับปีใหม่

by smethailandclub 31 ธค. 2016
Share:

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  กางแผนจัดอบรม (Workshop) หลักสูตร “เทคนิคการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing ได้อย่างถูกต้อง” ให้แก่นิติบุคคล ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกว่า 1,600 ราย ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 และอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจในการนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2559
 
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความพร้อมในการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2560 กรมฯได้กำหนดแผนการจัดอบรม (Workshop) หลักสูตร “เทคนิคการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing ได้อย่างถูกต้อง” ให้แก่ผู้ที่ต้องนำส่งงบการเงิน โดยผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2559 2) การเลือกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ รหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ในระบบ  DBD e-filing 3) การเลือกรูปแบบงบกำไรขาดทุน            ตามประกาศรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 และ 4) เทคนิคการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ได้เปิดรับสมัครแล้วทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th/ บริการออนไลน์/ งานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ/ สมัครอบรมออนไลน์ โดยจะจัดอบรมระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ ห้อง EDI ชั้น 3 อาคารมาตรฐานสินค้า  กรมการค้าต่างประเทศ โดยกำหนดวันอบรมไว้ ดังนี้

-                   วันที่ 9, 11, 16 และ 31 มกราคม 2560           
-                   วันที่ 16, 21, 24 และ 28 กุมภาพันธ์ 2560
-                   วันที่ 7, 9, 14, 17, 21 – 24 และ 28 - 31 มีนาคม 2560
 
“กรมฯ ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้นิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2559 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งจะต้องนำส่งงบการเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จากสถิติข้อมูลการนำส่งงบการเงินเมื่อปีที่ผ่านมา มีนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงินทั้งสิ้นจำนวน 473,034 ราย แบ่งเป็นนำส่งด้วยระบบ DBD e-Filing จำนวน 362,651 ราย (คิดเป็น 77%) และนำส่งในรูปแบบกระดาษจำนวน 110,383 ราย (คิดเป็น 23%) โดยในปี 2560 นี้ กรมฯ ตั้งเป้าว่านิติบุคคลทุกรายทั่วประเทศจะนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DBD e-filing อย่างเต็มรูปแบบ 100%”  
                       
การนำส่งงบการเงินด้วยระบบ DBD e-Filing จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์สามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านการเงินของผู้ประกอบการผ่านการให้บริการและการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ เพื่อพิจารณาสินเชื่อทางธุรกิจได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาประเทศ ซึ่งระบบ e-Filing จะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการค้าให้มีความเข้มแข็งทัดเทียมระดับสากล                                                                                            
                   
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Work Shop DBD e-filing        มาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ภาคธุรกิจ    จนสามารถนำส่งงบการเงินได้ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อีกด้วย  
                     
กรมฯ จึงขอเชิญชวนนิติบุคคลสมัครเข้ารับการอบรมตามที่กำหนดไว้ในปี 25560 เพื่อให้นำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบ 100% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4376-78, 0 2547 4385, 0 2547 4390-91 หรือ สายด่วน 1570
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021