กรมพัฒน์ฯ กางแผนจัด Workshopสอนเทคนิคส่งงบการเงินทาง DBD e-filing ฟรี!! ต้อนรับปีใหม่

by smethailandclub 31 ธค. 2016
Share:

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  กางแผนจัดอบรม (Workshop) หลักสูตร “เทคนิคการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing ได้อย่างถูกต้อง” ให้แก่นิติบุคคล ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกว่า 1,600 ราย ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 และอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจในการนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2559
 
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความพร้อมในการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2560 กรมฯได้กำหนดแผนการจัดอบรม (Workshop) หลักสูตร “เทคนิคการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing ได้อย่างถูกต้อง” ให้แก่ผู้ที่ต้องนำส่งงบการเงิน โดยผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2559 2) การเลือกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ รหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ในระบบ  DBD e-filing 3) การเลือกรูปแบบงบกำไรขาดทุน            ตามประกาศรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 และ 4) เทคนิคการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ได้เปิดรับสมัครแล้วทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th/ บริการออนไลน์/ งานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ/ สมัครอบรมออนไลน์ โดยจะจัดอบรมระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ ห้อง EDI ชั้น 3 อาคารมาตรฐานสินค้า  กรมการค้าต่างประเทศ โดยกำหนดวันอบรมไว้ ดังนี้

-                   วันที่ 9, 11, 16 และ 31 มกราคม 2560           
-                   วันที่ 16, 21, 24 และ 28 กุมภาพันธ์ 2560
-                   วันที่ 7, 9, 14, 17, 21 – 24 และ 28 - 31 มีนาคม 2560
 
“กรมฯ ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้นิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2559 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งจะต้องนำส่งงบการเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จากสถิติข้อมูลการนำส่งงบการเงินเมื่อปีที่ผ่านมา มีนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงินทั้งสิ้นจำนวน 473,034 ราย แบ่งเป็นนำส่งด้วยระบบ DBD e-Filing จำนวน 362,651 ราย (คิดเป็น 77%) และนำส่งในรูปแบบกระดาษจำนวน 110,383 ราย (คิดเป็น 23%) โดยในปี 2560 นี้ กรมฯ ตั้งเป้าว่านิติบุคคลทุกรายทั่วประเทศจะนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DBD e-filing อย่างเต็มรูปแบบ 100%”  
                       
การนำส่งงบการเงินด้วยระบบ DBD e-Filing จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์สามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านการเงินของผู้ประกอบการผ่านการให้บริการและการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ เพื่อพิจารณาสินเชื่อทางธุรกิจได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาประเทศ ซึ่งระบบ e-Filing จะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการค้าให้มีความเข้มแข็งทัดเทียมระดับสากล                                                                                            
                   
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Work Shop DBD e-filing        มาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ภาคธุรกิจ    จนสามารถนำส่งงบการเงินได้ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อีกด้วย  
                     
กรมฯ จึงขอเชิญชวนนิติบุคคลสมัครเข้ารับการอบรมตามที่กำหนดไว้ในปี 25560 เพื่อให้นำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบ 100% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4376-78, 0 2547 4385, 0 2547 4390-91 หรือ สายด่วน 1570
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020