ธพว. บริหารสภาพคล่องเยี่ยมช่วยกดดบ.กู้ต่ำสุดในระบบช่วย SMEs

by smethailandclub 13 มค. 2017
Share:
SME Development Bank บริหารสภาพคล่องเยี่ยม ต้นทุนลดฮวบ ช่วยกดดอกเบี้ยกู้ต่ำสุดในระบบ ช่วย SMEs

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยว่า ปี 2559 ที่ผ่านมา ธนาคารปรับกลยุทธ์ในด้านการบริหารต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านเงินฝากที่มีการเพิ่มจำนวนรายลูกค้าเงินฝากทั้งจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ทำให้สัดส่วนของเงินฝากต่อรายลดลง และไม่เกิดการกระจุกตัวของเงินฝากกับรายใดรายหนึ่ง ส่งผลให้ความเสี่ยงในการบริหารเงินฝากของธนาคารลดลง บริหารเงินได้ง่ายขึ้น และมีสภาพคล่องดีขึ้น ทำให้ธนาคารสามารถลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1.785 ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ได้มากขึ้นเป็นจำนวนเงิน 14,663 ล้านบาท อาทิ โครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว ที่มีอัตราดอกเบี้ยปีแรกเพียง 5% ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MLR6.785% โดยผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติสินเชื่อโครงการฯจำนวนกว่า 6,000 ราย วงเงินรวมกว่า 13,600 ล้านบาท โครงการสินเชื่อ Factoring คู่ค้าเอกชน อัตราดอกเบี้ย 4.99% และโครงการสินเชื่อ Smile Factoring ระยะที่ 2 สำหรับลูกหนี้การค้าราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยของรัฐ และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 3.99%ซึ่งถือเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำที่สุดในระบบวงเงินรวมกว่า 1,063 ล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่กู้ยืมผ่านธนาคารมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ถึงมูลค่า 261.7 ล้านบาทต่อปี สามารถนำเงินมาหมุนเวียนในกิจการได้มากขึ้น และเพิ่มศักยภาพให้กิจการดำเนินต่อไปได้ไม่ติดขัด
          
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ที่นำเงินมาฝากอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวเล็งเห็นถึงศักยภาพของธนาคารในการบริหารจัดการ แม้ว่าธนาคารจะยังอยู่ในแผนฟื้นฟูฯ ถือว่าเป็นการช่วยผู้ประกอบการ SMEs อีกทางหนึ่งด้วย โดย ณ สิ้นปี 2559 ธนาคารมียอดรวมเงินฝากจำนวนกว่า 89,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2558
          
ในปี 2560 ธนาคารจะยังคงเดินหน้าบริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ธนาคารมีต้นทุนการเงินที่ต่ำลง โดยคำนึงความเสี่ยงในการบริหารจัดการด้วย พร้อมสามารถออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs โดยในปีนี้ธนาคารมีโครงการสินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวสำหรับผู้ประกอบการบุคคลที่เปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนบัญชีเดียว วงเงิน 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยถูก ซึ่งจะมีงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการในเร็วๆ นี้
 
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020