กสิกรไทย แต่งตั้ง 2 รองกจ.อาวุโส และ 4 รองกจ.ใหม่

by smethailandclub 14 มค. 2017
Share:

คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง 2 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้แก่ นายพัชร สมะลาภา (ที่ 3 จากซ้าย) ดูแล 3 สายงาน ประกอบด้วย สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท และสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ นายธิติ ตันติกุลานันท์ (ที่ 3 จากขวา) ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย และแต่งตั้ง 4 รองกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา (ที่ 2 จากซ้าย) ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ (ซ้าย) ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ นายอนันต์ ลาภสุขสถิต (ที่ 2 จากขวา) และนายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ  (ขวา) ทำหน้าที่ Co-World Business Group Head

 
 นายพัชร สมะลาภา ปัจจุบันอายุ 45 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจจาก Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานที่ บริษัท Deutsche Morgan Grenfell Securities (UK) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด บริษัท เมอร์ริล ลินซ์ แอนด์ โก อิงค์ประเทศออสเตรเลีย และบริษัท เมอร์ริล ลินซ์ ประเทศไทย เป็นรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ และได้รับมอบหมายให้รักษาการผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และดูแลสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท และสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ
            
นายธิติ ตันติกุลานันท์ ปัจจุบันอายุ 47 ปี สำเร็จการศึกษาจาก Bachelor's degree in Business Administration, University of  Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานที่ธนาคารซิตี้ แบงก์ เจ.พี.มอร์แกน ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ และเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยเมื่อปี พ.ศ.2549 ตำแหน่งผู้บริหารธุรกิจตลาดทุน และผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ก่อนได้รับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งให้ได้รับศักดิ์เทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
          นายสุวัฒน์  เตชะวัฒนวรรณา ปัจจุบันอายุ 46 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และ University of Southern California, MSc- Electrical Engineering เริ่มทำงานที่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด ธนาคารกรุงเทพ เข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2543 ที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
            
นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ ปัจจุบันอายุ 48 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จาก University Of San Diego,California, ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานที่ บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด บริษัท DEG Representation Office Bangkok จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด และเริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2549 ที่ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ และได้รับมอบหมายไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟคเตอรี่ แอนด์ อีควิปเม้นท์ กสิกรไทย จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท  ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
                
นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ ปัจจุบันอายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (Finance Direction) University of Toledo ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2537 ที่สำนักบริหาร
เป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายนโยบายเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารธุรกิจจีนและสำนักงานต่างประเทศ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
            
นายอนันต์ ลาภสุขสถิต ปัจจุบันอายุ 42 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท Master of International Management/Thunderbird The American Graduate School of International Management ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2548 ที่ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานผู้แทนต่างประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสำนักงานผู้แทนต่างประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสประจำเครือข่ายธุรกิจจีน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่กำกับดูแลเครือข่ายธุรกิจจีน ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021