กสิกรไทย แต่งตั้ง 2 รองกจ.อาวุโส และ 4 รองกจ.ใหม่

by smethailandclub 14 มค. 2017
Share:

คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง 2 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้แก่ นายพัชร สมะลาภา (ที่ 3 จากซ้าย) ดูแล 3 สายงาน ประกอบด้วย สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท และสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ นายธิติ ตันติกุลานันท์ (ที่ 3 จากขวา) ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย และแต่งตั้ง 4 รองกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา (ที่ 2 จากซ้าย) ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ (ซ้าย) ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ นายอนันต์ ลาภสุขสถิต (ที่ 2 จากขวา) และนายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ  (ขวา) ทำหน้าที่ Co-World Business Group Head

 
 นายพัชร สมะลาภา ปัจจุบันอายุ 45 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจจาก Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานที่ บริษัท Deutsche Morgan Grenfell Securities (UK) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด บริษัท เมอร์ริล ลินซ์ แอนด์ โก อิงค์ประเทศออสเตรเลีย และบริษัท เมอร์ริล ลินซ์ ประเทศไทย เป็นรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ และได้รับมอบหมายให้รักษาการผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และดูแลสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท และสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ
            
นายธิติ ตันติกุลานันท์ ปัจจุบันอายุ 47 ปี สำเร็จการศึกษาจาก Bachelor's degree in Business Administration, University of  Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานที่ธนาคารซิตี้ แบงก์ เจ.พี.มอร์แกน ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ และเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยเมื่อปี พ.ศ.2549 ตำแหน่งผู้บริหารธุรกิจตลาดทุน และผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ก่อนได้รับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งให้ได้รับศักดิ์เทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
          นายสุวัฒน์  เตชะวัฒนวรรณา ปัจจุบันอายุ 46 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และ University of Southern California, MSc- Electrical Engineering เริ่มทำงานที่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด ธนาคารกรุงเทพ เข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2543 ที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
            
นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ ปัจจุบันอายุ 48 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จาก University Of San Diego,California, ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานที่ บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด บริษัท DEG Representation Office Bangkok จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด และเริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2549 ที่ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ และได้รับมอบหมายไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟคเตอรี่ แอนด์ อีควิปเม้นท์ กสิกรไทย จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท  ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
                
นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ ปัจจุบันอายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (Finance Direction) University of Toledo ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2537 ที่สำนักบริหาร
เป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายนโยบายเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารธุรกิจจีนและสำนักงานต่างประเทศ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
            
นายอนันต์ ลาภสุขสถิต ปัจจุบันอายุ 42 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท Master of International Management/Thunderbird The American Graduate School of International Management ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2548 ที่ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานผู้แทนต่างประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสำนักงานผู้แทนต่างประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสประจำเครือข่ายธุรกิจจีน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่กำกับดูแลเครือข่ายธุรกิจจีน ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021