พาณิชย์โชว์ Live Chat ช่วย SMEs จับคู่ธุรกิจออนไลน์

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมฯ ได้นำนวัตกรรม Live Chat เครื่องมือในการเจรจาการค้า..

by System 02 ธค. 2012 1236

อ้อนรัฐเพิ่มงบหนุน OTOP ไทยเทียบชั้นเพื่อนบ้าน

นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการ สำนักประสานงานและบริหารโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)เปิดเผยว่า ที่จังหวัดอุดรธานี ในการที่..

by System 02 ธค. 2012 821

อุตฯตั้ง "ปฏิมา จีระแพทย์" นั่งเก้าอี้ ผอ.สสว. 4 ปี

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ว่า ที่ประชุมเห็นช..

by System 02 ธค. 2012 1364

สนพ.วางแผนผลักดัน SMEs ประหยัดพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ถกวิชาการมาตรการอุดหนุนผลการ ประหยัดพลังงาน ภายใต้ความร่..

by System 02 ธค. 2012 1016

สสว.เปิดโครงการปั้นผู้ประกอบการใหม่

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในการเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการใหม่ว่า จากนโยบายขึ้นค่าแรง 300 บาทนั้น..

by System 01 มค. 2013 830

ศศินทร์ชี้ AEC ยุคทองค้าขายเตือนผู้ประกอบการตื่นตัว

ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) เปิดเ..

by System 01 มค. 2013 1348

กรมพัฒน์ฯ จัดงานใหญ่ดัน SMEs เข้าอี คอมเมิร์ส

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานใหญ่ DBD e-Commerce Day 2013 เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจพาณิชย์อ..

by System 01 มค. 2013 863

7 เดือนต่างด้าวขนเงินลงทุนไทยกว่าหมื่นล้าน

นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคมนี้ คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุร..

by System 31 ธค. 2012 984

ครม.อนุมัติลดเก็บค่าต๋งธุรกิจโรงแรม 50%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม. (30 กรกฎาคม 2556) อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิ..

by System 31 ธค. 2012 1865

เปิดคอร์สอบรมกลยุทธ์ตลาดออนไลน์ผ่านระบบ e-learning

เรียนรู้เทคนิคการขยายธุรกิจบนโลกออนไลน์ สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย กับหลักสูตร e-learning “กลยุทธ์การค้าออนไลน์ รุ่นที่ 5” จัดโดยสถาบันองค์ความร..

by System 31 ธค. 2012 2003