เผย 7 ขั้นตอน‘เพิ่มผลิตภาพแรงงาน’ สู่ ‘ไทยแลนด์ 4.0’

by smethailandclub 26 มค. 2017
Share:


ปลัดแรงงาน ร่วมเสวนางาน Productivity “คำตอบสุดท้ายอนาคตประเทศไทย” เปิดเผยโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน7 ขั้นตอน คือ 1) ฝึกยกระดับผลิตภาพแรงงาน2) ฝึกตาม พ.ร.บ.3) ฝึก Multi-Skills4) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน5) จัดทำมาตรฐานเฉพาะ6) การเข้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน7) ยกระดับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานบางกระบวนงาน เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

 
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเสวนางาน Productivity “คำตอบสุดท้ายอนาคตประเทศไทย”ในหัวข้อ “โมเดลใหม่..สู่การเพิ่มผลิตภาพ”ณ โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน พระราม 9 วันนี้ (25 มกราคม 2560)โดยกล่าวว่า เรื่องผลิตภาพแรงงานคือโจทย์สำคัญที่สุดที่จะต้องร่วมมือกัน สถานการณ์กำลังแรงงานของประเทศไทย ปัจจุบันเรามีกำลังแรงงานอยู่ 38 ล้านคน ซึ่งกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาคนไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 โดยมองการก้าวสู่Brain Powerในระยะเวลา 20 ปี การที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นได้ คือ การทำให้แรงงานทุกคนสามารถขับเคลื่อนได้เต็มกำลัง (Power) ให้แต่ละคนได้พัฒนาตัวเอง มีความสามารถ(Skill)ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ (Science)เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)ครบทุกสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ด้านอุตสาหกรรม บริการ เกษตร และธุรกิจต่างๆ ได้
          
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน กระทรวงแรงงานร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงานให้ทันเทคโนโลยีในยุคไทยแลนด์4.0 ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1)ฝึกยกระดับผลิตภาพแรงงาน โดยใช้หลักสูตรที่จะเข้าไปช่วยธุรกิจขนาดย่อม(SME) เพื่อให้แรงงานมีความสามารถที่หลากหลาย ลดต้นทุนในการผลิตได้ เป็นหลักสูตร ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 180-200 แห่ง ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดย่อม (SME)เพื่อช่วยในเรื่องการปรับตัว นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรให้กับศึกษาในการดูกระบวนการต่างๆ ทั้งนี้ยังสามารถกู้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานพร้อมที่จะออกแบบหลักสูตรร่วมกับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในการยกระดับฝีมือของทุกกลุ่มธุรกิจไปสู่ระดับ 4.0 2)ฝึกตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการสามารถออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาคนโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 3)ฝึก Multi-Skills ให้แรงงานมีความสามารถที่หลากหลาย ปรับเรื่องของทักษะฝีมือให้ผู้ใช้แรงงานสามารถพัฒนาไปสู่ในโลกเทคโนโลยีใหม่ๆได้ 4)ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การพัฒนาคนต้องมีทิศทาง มีกรอบพัฒนา ต้องให้มีองค์ความรู้ มีทักษะ มีทัศนคติที่มีมาตรฐาน 5)จัดทำมาตรฐานเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยกระทรวงแรงงานส่งเสริมให้อุตสาหกรรมจัดทำมาตรฐานเฉพาะ ขณะนี้มีอุตสาหกรรมชั้นนำจัดทำมาตรฐานเฉพาะในการกลั้นกรองคนของตนเอง จัดกลุ่มคนของตนเอง พัฒนาคนของตนเอง ซึ่งเราก็จะมีการสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 6) การเข้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าโครงการได้ ท่านสามารถที่จะยกระดับของการแก้ไขเรื่องผลผลิต การออกแบบว่าอยากยกระดับในเชิงเพิ่มผลผลิตในบางกระบวนการก็ทำได้ ทั้งนี้การดำเนินการทุกอย่างร่วมกันกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3 และ 7)การยกระดับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานบางกระบวนงาน
          
การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีประสานความร่วมมือแบบบูรณาการทั้งจากภาครัฐภาคเอกชน สถาบัน องค์กรที่มีบทบาท และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับผลิตภาพแรงงาน รวมถึงเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำด้าน Productivity ที่รู้ลึก รู้จริง มาร่วมระดมความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่อไป นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปรับกลยุทธ์ของสถานประกอบการ โดยเฉพาะด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นอีกด้วย
 
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020