พาณิชย์เร่งสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่าย SMEs / Startup

by smethailandclub 28 มค. 2017
Share:

“สนธิรัตน์” สั่งการ “กรมพัฒน์ฯ” เร่งสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่าย SMEs / Startupใช้อี-คอมเมิร์ซเป็นจุดเปลี่ยนการทำงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจพร้อมผลักดันให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs ของไทยหวังกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
            
รมช.พณ.สนธิรัตน์ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สั่งการเร่งสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง SMEs และ Startup อย่างเป็นระบบ แนะใช้อี-คอมเมิร์ซเป็นจุดเปลี่ยนการทำงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจให้ทันกระแสโลกปัจจุบัน พร้อมผลักดันให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs ของไทย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและภาพรวมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามโจทย์ของรัฐบาล
            
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยในปี 2560 นี้ จะมุ่งผลักดันให้เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs ของไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามโจทย์ของรัฐบาลที่ให้มา ซึ่งจะสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ”

“นโยบายหลักที่ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ได้แก่ - การพัฒนาต้นแบบร้านค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้าชุมชนไทย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 19,000 ร้านค้าทั่วประเทศ เพิ่มเติมจากการพัฒนาร้านค้าปลีกที่เป็นเครือข่ายของร้านค้าส่งต้นแบบ - การสร้างเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่ โดยเน้นเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ เช่น เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ของกระทรวงพาณิชย์, YEC ของหอการค้าไทย, FTI ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน”

“การเชื่อมโยง Startup ต่อยอดธุรกิจ SMEs ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม ต่อยอดธุรกิจ และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน หวังปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยใช้จุดแข็งของ SMEs และ Startup มาเกื้อหนุน ส่งเสริม และเติมเต็มซึ่งกันและกัน เช่น นำนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ที่กลุ่ม Startup ได้คิดค้นขึ้นมา ช่วยปิดจุดอ่อน (PainPoint) - เพิ่มจุดแข็งแก่ SMEs เพื่อผลักดันให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่และเติบโตต่อไปได้ด้วยความมั่นคง”

“ขณะที่ SMEs ก็ใช้ประสบการณ์และเครือข่ายที่มีอยู่เป็นพี่เลี้ยงและคู่ค้าให้แก่ Startup เพื่อดันให้แจ้งเกิดบนถนนสายธุรกิจได้รวดเร็วและถูกทางมากยิ่งขึ้น พัฒนาให้เป็น Smart SMEs อย่างเต็มตัว รวมทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละธุรกิจและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ถึงระดับสากล เพื่อให้การพัฒนาแต่ละพื้นที่สามารถเติบโตได้ด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ และการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ Startup เกิดได้ง่ายขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจฐานรากและส่งผลไปถึงเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมให้มีความยั่งยืนในที่สุด”

รมช.พณ.กล่าวเพิ่มเติมว่า “การขยายช่องทางการตลาดสู่ออนไลน์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจ “อี-คอมเมิร์ซ” ที่กำลังได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตในลักษณะก้าวกระโดด และจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับภาครัฐและภาคธุรกิจ ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับการเติบโตและกระแสความนิยมของธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ โดยใช้อี-คอมเมิร์ซ เป็นกลไกสำคัญในการช่วยขยายตลาดและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทิ้งช่องทางการตลาดเดิมๆ คือ การตลาดผ่านหน้าร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้า เพื่อให้เกิดการสอดประสานทางด้านการตลาดได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น”
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021