ไม่เปิด ไม่ต่อ ไม่จดทะเบียนต่างด้าวเพิ่ม ขู่เอาผิดส่งกลับต้นทาง

by smethailandclub 30 มค. 2017
Share:

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว ในกิจการประมงทะเล ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม 2560 และแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานออกไปอีกจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ขณะที่แรงงานต่างด้าวในกิจประเภทกิจการอื่นๆ ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ให้เข้ารับการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จ หากพ้นกำหนดการอนุญาต จะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง
           
ส่วนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะไม่มีการเปิดจดทะเบียนอีกต่อไป หากตรวจสอบพบก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมผลักดันกลับประเทศต้นทางในทันที
         
 นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้นายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และยืนยันว่าเมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีนโยบายที่จะขยายการอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวอีกแล้ว หากตรวจสอบพบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมผลักดันกลับประเทศต้นทางในทันที ทั้งนี้ หากนายจ้างมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวเข้าทำงานจะอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะแรงงานที่เข้ามาตามระบบ MOU เท่านั้น
          
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายชัดเจนในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งไม่เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอีกต่อไป หากตรวจพบจะดำเนินคดีและส่งกลับประเทศต้นทาง ส่วนแรงงานที่ได้รับการผ่อนผันและรอการตรวจสัญชาติจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันคือ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือ 31 มีนาคม 2561 หากพ้นกำหนดจะดำเนินคดีและส่งกลับเช่นกัน และจะอนุญาตนำเข้าเฉพาะแรงงานที่เข้ามาตามระบบ MOU เท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันเร่งดำเนินการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน “นายอนันต์ชัย กล่าว


 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021