Egg Board เคาะแผนนำเข้าไก่ไข่พันธุ์ ปี’60

by smethailandclub 30 มค. 2017
Share:

Egg Board เคาะแผนนำเข้าไก่ไข่พันธุ์ ปี’60 พร้อมวางแผนควบคุมการผลิตไข่ไก่ให้เกิดความสมดุลต่อการบริโภคและส่งออก

 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการนำเข้าไก่ไข่พันธุ์ ปี 2560 โดยกำหนดปริมาณนำเข้าปู่ - ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (G.P.) 6,000 ตัว และการนำเข้าพ่อ - แม่พันธุ์ไก่ไข่ (P.S.) 600,000 ตัว (+ ,- 10%) โดยกำหนดปริมาณ P.S.ในปี 2560 ให้คงปริมาณเท่ากับปี 2559  พร้อมทั้งให้แต่ละบริษัทจัดทำแผนการนำเข้า และรายงานไปยังกรมปศุสัตว์  ส่วนปริมาณนำเข้า ปู่ - ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (G.P.) ให้กำหนดสอดคล้องกับปริมาณ P.S.ที่ใช้ในประเทศตามแผนปริมาณในปี 2559 สำหรับการบริหารจัดการ กำกับดูแลการเลี้ยงไก่ไข่พันธ์ ปี 2560 และข้อตกลงการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ มีดังนี้ 1) ผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ต้องขึ้นทะเบียนฟาร์มไก่ไข่พันธุ์กับกรมปศุสัตว์ 2) ไก่ไข่พันธุ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ 3) แสดงข้อมูลการนำลูกไก่ไข่พันธุ์เข้าเลี้ยงตรงตามข้อเท็จจริง 4) ให้คณะทำงานตรวจสอบปริมาณการเลี้ยงฟาร์มไก่ไข่พันธุ์เข้าตรวจฟาร์มตามระยะเวลาที่กำหนด 5) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด และ            6) มีมาตรการควบคุมและลงโทษสำหรับผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์กำกับดูแลปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ โดยกำหนดการตรวจฟาร์มปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน รวมทั้งกำกับหลักเกณฑ์ปฏิบัติการเข้าตรวจฟาร์มตามเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มและเงื่อนไขบริษัท

 นายธีรภัทร กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การวางแผนควบคุมการผลิตไข่ไก่เกิดความสมดุลทั้งการบริโภคและส่งออก คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ ฯ ได้ประมาณการผลผลิตไก่ไข่ ไข่ไก่ และการตลาด ในปี 2560 โดยพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ปริมาณการเคลื่อนย้ายลูกไก่ไข่เข้าเลี้ยง ปี 2559 เป้าหมายการตลาดตามแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ปี 2557 - 2561 ที่ขยายตัว 5% ต่อปี และสถิติการนำเข้าไก่ไข่ พ่อ - แม่พันธุ์ ปี 2553 - 2558 โดยได้ประมาณการผลผลิตไก่ไข่ ปี 2560 จำนวน 55.64 ล้านตัว ผลผลิตไข่ไก่ จำนวน 16,473 ล้านฟอง และประมาณการตลาดไข่ไก่ส่งออก จำนวน 420 ล้านฟอง และไข่ไก่บริโภคในประเทศ จำนวน 16,053 ล้านฟอง และมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ประสานร่วมกับกรมการค้าภายใน และภาคเอกชน พิจารณาเรื่องการบริหารจัดการการผลิตไข่ไก่ให้สมดุลกับการตลาด รวมทั้งต้องควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกไข่ไก่ไปขายยังประเทศต่าง ๆ ในระยะต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ปี 2560 - 2561 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. เพิ่มการบริโภคและส่งเสริมการแปรรูปไข่ไก่ 2. สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ และ 3. สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ โดยเห็นชอบในหลักการโครงการนำร่องส่งเสริมการบริโภคไข่ของเด็กนักเรียน ปี 2560 - 2561 ที่ส่งเสริมให้นักเรียนกินไข่เพิ่มขึ้น ในโครงการอาหารกลางวันของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเริ่มปีการศึกษา 2560 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน โดยกำหนดพื้นที่นำร่องในโรงเรียน 4 ภูมิภาค ได้แก่ 1. ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.อุบลราชธานี 3. ภาคกลาง จ.ฉะเชิงเทรา และ 4. ภาคใต้ จ.สุราษฏร์ธานี

 ขณะที่สถานการณ์ด้านการตลาดและราคาไข่ไก่ในปัจจุบัน (26 ม.ค.60) นั้น ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยฟองละ 2.50 บาท ราคาไข่ไก่ขายปลีกเบอร์ 3 ฟองละ 2.95 บาท ราคาพันธุ์สัตว์ปรับตัวลดลงตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ลูกไก่ไข่เหลือตัวละ 19 บาท ไก่สาวตัวละ 140 บาท และต้นทุนผลิตไข่ไก่ \เฉลี่ยฟองละ 2.94 บาท

 


 
Share:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021