ความเชื่อมั่น SME ทรงตัวปิดปีวอก ลุ้นต่อปีระกาหวังปัจจัยบวกหนุนเพิ่ม

by smethailandclub 04 กพ. 2017
Share:

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี เผยความเชื่อมั่นของธุรกิจ SME ปลายปียังทรงตัว หวัง E-Commerce ทิศทางราคาสินค้าเกษตร การลงทุนภาครัฐ หนุนความเชื่อมั่นผู้ประกอบการปีระกาฟื้น

นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้านักวิเคราะห์ (Head Economist) ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี เปิดเผย “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดย่อม-ทีเอ็มบี” (TMB-SME Sentiment Index) ไตรมาส 4/2559 จากความเห็นของผู้ประกอบการ SME 1,318 รายทั่วประเทศ สำรวจโดยศูนย์บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอี (RMC) ทีเอ็มบี พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอยู่ที่ 40.0 ต่ำกว่าระดับ 41.9 ในไตรมาสก่อนเล็กน้อย

“ผู้ประกอบการ SME มองเศรษฐกิจปลายปีลิงยังซึม เหตุเพราะรายได้ภาคเกษตรโดยรวมหดตัวจากปัญหาที่เกิดกับพืชหลักบางรายการ คือ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อในภาคเหนือและอีสาน อย่างไรก็ตาม เราเห็นทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาคใต้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับทิศทางของราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน และกุ้งขาว ที่ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมา ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่มีความคึกคักมากขึ้นโดยเฉพาะในหมวดของการซื้อรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์ แม้ช่วงปลายปีอาจชะงักไปบ้างจากภาวะน้ำท่วม” นายเบญจรงค์กล่าว

[info-Graphic_analytic_800x800_Final (00000002)]    ผลการสำรวจจากผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ พบว่ากว่าร้อยละ 56 ประเมินว่ายังมีความกังวลในการดำเนินธุรกิจ ลดลงอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 2/2557 ที่ร้อยละ 72 สะท้อนให้เห็นว่า SME สามารถปรับตัวต่อสภาวะความท้าทายต่างๆ ที่เข้ามาทดสอบได้ดีขึ้น

    อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่ยังกังวลในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 มองปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ กำลังซื้อที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ และภาวะการแข่งขันรุนแรงจากจำนวนคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นและคู่แข่งรายใหญ่ที่มีสายป่านยาวกว่าเป็นประเด็นหลักกระทบความสามารถและโอกาสในการประกอบกิจการ

    นอกจากนี้ สำหรับปัจจัยกังวลอันดับรองนั้น แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ โดยปัญหาสภาพคล่อง เป็นอุปสรรคที่สร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่การขาดแคลนแรงงานทักษะ ส่งผลต่อความกังวลกับการดำเนินธุรกิจในภาคตะวันออก ในขณะที่ปัญหาภัยธรรมชาติสะท้อนความกังวลของชาวใต้มากกว่าภูมิภาคอื่นๆ ทำให้ผู้ประกอบการยังมองไปในทิศทางเดียวกันว่าความเชื่อมั่นในอนาคตมีแนวโน้มลดตัวลง

    อย่างไรก็ดี ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจฯ มองว่า นอกจาก E-Commerce ที่เป็นเครื่องมือหนุนรายได้ของ SME แล้ว ราคาพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย ยังปรับตัวสูงขึ้นหนุนให้กำลังซื้อในภูมิภาคฟื้นตัว ดังเห็นได้จากตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนในส่วนสินค้าคงทนของผู้มีรายได้น้อยขยายตัวได้ต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีงบลงทุนประจำปีของภาครัฐ 5.5 แสนล้าน งบก่อสร้างเครือข่ายคมนาคมพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่จะอัดฉีดเม็ดเงินกว่า 1.9 แสนล้านกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ โดยคาดว่าจะลงสู่พื้นที่ภาคใต้ร้อยละ 13 ภาคเหนือร้อยละ 19 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 22 และอีกร้อยละ 45 สู่ภาคกลางและภาคตะวันออก สมทบกับงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 1.2 แสนล้านสำหรับโครงการพัฒนา 18 กลุ่มจังหวัดตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งหากสามารถเร่งรัดให้เบิกจ่ายในภาพรวมได้ถึงร้อยละ 65-70 ตามเป้าหมาย จะเป็นฟันเฟืองหลักช่วยเติมเม็ดเงินสู่ระบบและดันให้กำลังซื้อของภาคเอกชนฟื้นตัว ส่งผลบวกต่อผู้ประกอบการ SME ได้โดยตรง

 “ภาพรวมปี 2560 สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น ราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นและงบลงทุนจากภาครัฐถือเป็นปัจจัยหลักกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนในระดับท้องถิ่น ดังนั้นปัญหารุมเร้า SME ในปีที่ผ่านน่าจะกำลังผ่านพ้นไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องไม่อยู่เฉยและเร่งปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องเทรนด์ใหม่ๆที่จะเป็นความหวังของเศรษฐกิจในปีนี้” นายเบญจรงค์สรุป
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020