เจโทรเผยนักธุรกิจญี่ปุ่นยังเชื่อมั่นศก.ไทย พร้อมสนับสนุนความร่วมมือในภูมิภาค CLMVT

by smethailandclub 04 กพ. 2017
Share:

ผลสำรวจความคิดเห็นของบริษัทญี่ปุ่นในไทย ชี้ปี 60 สภาพธุรกิจญี่ปุ่นในไทยสดใส กระทรวงพาณิชย์เห็นโอกาสเร่งประสานความร่วมมือส่งเสริม SMEs หวังดันไทยเป็นช่องทางเชื่อมญี่ปุ่นกับ CLMV  

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าตนได้มอบหมายให้ นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมหารือกับนาย Hiroki Mitsumata     ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JETRO เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อรายงานผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยในรอบ 6 เดือนหลังของปี 2559  เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยประธาน JETRO ได้กล่าวว่าในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559 นั้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นอยู่ในลักษณะชะลอตัว แต่อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 คาดการณ์ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นมีแนวโน้มสดใสและจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น ของนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทยยังเป็นไปในทิศทางบวก

สำหรับในด้านการลงทุนนั้น จากผลการสำรวจพบว่านักธุรกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มมากขึ้น และยังได้มีการคาดการณ์ต่อไปอีกว่าบริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร เคมีภัณฑ์ และอิเล็กทรอนิกส์ จะมีการส่งออกเพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 อีกด้วย สำหรับปัจจัยที่ถือได้ว่าเป็นความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของค่าแรง และปัญหาเรื่องการขาดแคลนวิศวกร เป็นต้น โดยสาขาวิศวกรที่ขาดแคลนมาก ได้แก่ ด้านบริหารจัดการโรงงาน ด้านบริหารจัดการการผลิต และด้านการวิจัยและพัฒนา สำหรับสาขาอาชีพอื่นๆ ที่ขาดแคลน ได้แก่ ผู้จัดการทั่วไป พนักงานขาย (เชิงเทคนิค) และธุรการที่มีทักษะภาษาญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนญี่ปุ่นยังฝากให้รัฐบาลไทยช่วยส่งเสริมมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ เช่น การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนพัฒนาและปรับเปลี่ยนการใช้งานระบบภาษีศุลกากร เป็นต้น

ในโอกาสนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนญี่ปุ่น ที่ให้ความสนใจและสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจของไทยมาโดยตลอด โดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินนโยบายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมุ่งไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน และยังได้ประชาสัมพันธ์นโยบาย Thailand 4.0 และ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยมากขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นต้น

 
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ และ JETRO ยังมีแผนที่จะสร้างความร่วมมือกันในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ซึ่งญี่ปุ่นเองมีแผนการดำเนินงานอยู่แล้ว และการขยายความร่วมมือในห่วงโซ่มูลค่าของภูมิภาค CLMVT เพื่อให้ไทยสามารถเป็นประตูเชื่อมนักลงทุนญี่ปุ่นกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค CLMV โดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งประสานความร่วมมือพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไป 
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021