ก.แรงงานชวนนายจ้างร่วมประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ

by smethailandclub 06 กพ. 2017
Share:


กระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนกลไกประชารัฐด้านความปลอดภัยฯ เชิญชวนนายจ้าง ร่วมประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น สร้างจิตสำนึกและเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบกิจการอื่น ผู้สนใจสมัครได้ถึง ๒๘ กุมภาฯนี้
          
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยของประเทศ โดยกำหนดเป็นหนึ่งในวาระปฎิรูปแรงงาน ทั้งนี้การสร้างความตระหนักรู้ และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านกลไกประชารัฐ การประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นายจ้าง ลูกจ้างร่วมมือกันในการเสริมสร้างและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยฯในสถานประกอบกิจการ รวมถึงเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นนำไปปรับใช้เพื่อสร้างสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
          
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อว่า การประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๐
          
แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทกิจการ ได้แก่ ๑.อุตสาหกรรม-ขนส่ง ๒.ก่อสร้าง และ ๓.บริการ-สำนักงานและอื่น ๆ และแบ่งขนาดของสถานประกอบกิจการออกเป็น ๔ ขนาด คือ สถานประกอบกิจการที่มี ลูกจ้าง ๑ – ๔๙ คน , ๕๐ – ๙๙ คน, ๑๐๐ – ๑๙๙ คน และสถานประกอบกิจการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๒๐๐ คนขึ้นไป โดยแบ่งรางวัลออกเป็นสองระดับ คือ สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯระดับจังหวัด และสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ระดับประเทศ นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการใดสนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถติดต่อ สอบถาม และขอรับแบบเสนอชื่อเพื่อส่งเข้าประกวดได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต ๑-๑๐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์ความปลอดภัย ในการทำงานเขต ๑ – ๑๒ หรือที่กลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙ ต่อ ๗๐๙-๗๑๖ ๘๘๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021