ก.แรงงานชวนนายจ้างร่วมประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ

by smethailandclub 06 กพ. 2017
Share:


กระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนกลไกประชารัฐด้านความปลอดภัยฯ เชิญชวนนายจ้าง ร่วมประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น สร้างจิตสำนึกและเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบกิจการอื่น ผู้สนใจสมัครได้ถึง ๒๘ กุมภาฯนี้
          
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยของประเทศ โดยกำหนดเป็นหนึ่งในวาระปฎิรูปแรงงาน ทั้งนี้การสร้างความตระหนักรู้ และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านกลไกประชารัฐ การประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นายจ้าง ลูกจ้างร่วมมือกันในการเสริมสร้างและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยฯในสถานประกอบกิจการ รวมถึงเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นนำไปปรับใช้เพื่อสร้างสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
          
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อว่า การประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๐
          
แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทกิจการ ได้แก่ ๑.อุตสาหกรรม-ขนส่ง ๒.ก่อสร้าง และ ๓.บริการ-สำนักงานและอื่น ๆ และแบ่งขนาดของสถานประกอบกิจการออกเป็น ๔ ขนาด คือ สถานประกอบกิจการที่มี ลูกจ้าง ๑ – ๔๙ คน , ๕๐ – ๙๙ คน, ๑๐๐ – ๑๙๙ คน และสถานประกอบกิจการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๒๐๐ คนขึ้นไป โดยแบ่งรางวัลออกเป็นสองระดับ คือ สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯระดับจังหวัด และสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ระดับประเทศ นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการใดสนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถติดต่อ สอบถาม และขอรับแบบเสนอชื่อเพื่อส่งเข้าประกวดได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต ๑-๑๐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์ความปลอดภัย ในการทำงานเขต ๑ – ๑๒ หรือที่กลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙ ต่อ ๗๐๙-๗๑๖ ๘๘๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020