พาณิชย์เร่ง Mini MOC ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคแก้ไขปัญหาปากท้องปชช.

by smethailandclub 08 กพ. 2017
Share:
กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ Mini MOC ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมทั้งพัฒนาการดำเนินงานเพื่อประเมินสถานการณ์และจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการจัดตั้งพาณิชย์ภาค หรือ Mini MOC โดยบูรณาการการบริหารแบบกลุ่มจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระดับภูมิภาค นั้น ขณะนี้ Mini MOC แต่ละภาคได้เดินหน้าดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยยึดตามภารกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร การดูแลค่าครองชีพของประชาชน การพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมการค้าชายแดน ทั้งนี้ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ ตนจะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและราคามันสำปะหลัง ตลอดจนพบปะกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากในขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูการที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก อาจมีผลต่อทิศทางของราคา โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ตนจะได้มีการหารือร่วมกับกลุ่มเกษตรกร และพบปะกับกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังโดยการทำมันเส้นสะอาด

สำหรับความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังกล่าว นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากที่มีการสั่งการให้ขับเคลื่อนการทำงานในรูปแบบ Mini MOC แล้ว พาณิชย์ภาคได้เร่งดำเนินการตามนโยบายหลักของกระทรวงฯ โดยแต่ละภาคได้มีการประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางในการดำเนินงาน และลงพื้นที่เพื่อดูแล/รับฟังปัญหาของประชาชนแล้ว โดยล่าสุด Mini MOC ภาค 4 ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) โดยมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหัวหน้ากลุ่มพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการในการเก็บสต็อก ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ซึ่งดำเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขันและดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกมาก ทำให้ราคาข้าวในประเทศมีเสถียรภาพ

นอกจากนี้ Mini MOC ภาค 6 ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (สระแก้ว สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด) โดยมีจังหวัดจันทบุรีเป็นหัวหน้ากลุ่ม ได้ประชุมหารือเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจหลักของกระทรวงฯ โดยได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลพาณิชย์ภาค 6” โดยใช้เว็บไซด์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี(www.moc.go.th/chanthaburi) เป็นหลักในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร/รายชื่อผู้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร/ รายชื่อตลาดต้องชม/ตลาดชุมชน/ตลาดกลาง รวมถึงแผนงานและโครงการต่างๆ อีกทั้งจะมีการพัฒนาและจัดทำข้อมูลเพื่อนำไปสนับสนุนในการวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป  ซึ่งในอนาคตข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลภูมิภาคเหล่านี้จะนำมารวบรวมเป็นจุดเดียว ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีความตั้งใจที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว พร้อมกับดำเนินงานตามแผนงานให้บรรลุภารกิจหลักตามที่ได้วางเอาไว้ เพื่อให้เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคขับเคลื่อนและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้วางไว้
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020