วิกฤตแรงงานอุตฯก่อสร้างขาดแคลนหนัก

by System 24 ตค. 2012
Share:

 


นายจักรพร อุ่นจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สถาบันก่อสร้างได้ประเมินสถานการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในขณะนี้พบว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่สามารถขยายงานได้ตามแผนที่วางไว้ และเริ่มชะลอรับงานใหม่ เนื่องจากเกิดภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก โดยเฉพาะโครงการพัฒนาบ้านที่อยู่อาศัยส่งผลกระทบต่อการส่งมอบบ้านให้ลูกค้าที่ล่าช้าตามไปด้วย อีกทั้งยังคาดการณ์ว่ากำลังแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอสำหรับรองรับโครงการก่อสร้างภาครัฐและเอกชนในปี 2555-2556

“ภาคก่อสร้างปีนี้ขยายตัวประมาณ 15% หรือมีมูลค่าการลงทุนรวมไม่น้อยกว่า 900,000 ล้านบาท ซึ่งการเร่งขยายงานกลับทำได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร เพราะการขาดแคลนแรงงานไม่น้อยกว่า 3 แสนคน โดยที่ผ่านมาตามตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าภาคก่อสร้างมีการใช้แรงงานเฉลี่ย 2.3-2.6 ล้านคน แต่ปีนี้มีความต้องการแรงงานสูงถึง 2.9 ล้านคน จากการขยายตัวอย่างมาก” นายจักรพร กล่าว

นายจักรพร กล่าวยอมรับว่า แรงงานของไทยเฉลี่ยมีอายุงานมากขึ้น ประกอบกับเด็กใหม่ที่จะเข้าสู่ระบบแรงงานมักจะเลือกงานทางด้านบริการมากกว่าที่จะใช้แรงงาน โดยเฉพาะในภาคก่อสร้างที่ถูกมองว่าเป็นงานหนัก แม้ว่าเอกชนพยายามปรับตัวมุ่งหาเทคโนโลยีมาทดแทนแต่ก็ไม่สามารถจะรองรับได้ทั้งหมด ดังนั้นสถาบันฯ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อจัดกลุ่มวิชาชีพแรงงานที่ใช้ทักษะและมีค่าตอบแทนสูงไว้สำหรับแรงงานไทย อาทิ ช่างควบคุมเครื่องจักร ผู้ควบคุม Tower Crane และช่างเชื่อมงานก่อสร้าง เป็นต้น รวมทั้งยังได้หารือร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางในการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพช่างก่อสร้าง เพื่อสร้างบุคลากรใหม่ป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างให้มากขึ้น โดยจะนำเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขออนุมัติหลักสูตรต่อไป และกระทรวงแรงงานกำลังพิจารณาการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมา ในส่วนของกลุ่มที่ใช้ทักษะฝีมือแรงงานไม่มากจากประเทศพม่าและกัมพูชา

ส่วนกรณีที่พม่ามีการรณรงค์ให้แรงงานพม่าในต่างประเทศกลับเข้าไปยังประเทศตนเองเพื่อรองรับการขยายตัวในการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคจากการที่พม่าได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในปี 2556 โดยคาดว่าทางการพม่าจะใช้คนงานในการก่อสร้างสนามกีฬาและระบบโครงข่ายสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 100,000 คนนั้น สถาบันฯ ประเมินว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบระดับหนึ่ง โดยในส่วนของแรงงานมีฝีมือที่พม่ามีความต้องการสูง
 

 

Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020