Regional Advisors รายภูมิภาค ผนึกกำลังร่วมผลักดันส่งออกไทยในเชิงรุก

by smethailandclub 10 กพ. 2017
Share:

 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่าการประชุมจัดทำแผนผลักดันการส่งออกเชิงรุกรายภูมิภาคร่วมกับ Regional Advisors ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการกำหนดแผนผลักดันการส่งออกเชิงรุกรายภูมิภาคตามแนวนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในการสานพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังต้องการให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะรายใหญ่ๆ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ออกสู่ตลาดโลกในรูปแบบพี่ช่วยน้องหรือเพื่อนช่วยเพื่อน
หลังจากการหารือร่วมกับ Regional Advisors จาก 7 ภูมิภาค รวม 9 ท่าน ภาคเอกชนยินดีให้ความร่วมมือผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐเพื่อผลักดันให้การส่งออกของไทยขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ประเมินไว้ โดยภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนภาคการค้าระหว่างประเทศเชิงรุก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์พร้อมจะสนับสนุนและนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป กลยุทธ์หลักในการดำเนินการร่วมกันในลักษณะ Quick-win รายภูมิภาค ดังนี้

ตลาดใหม่ศักยภาพที่เป็นเป้าหมาย ได้แก่

·      อาเซียน : ผลักดันยอดขายสินค้าไทยผ่าน 4 ช่องทางหลักของ BJC ได้แก่ ร้านค้าขายส่งและปลีก ร้านสะดวกซื้อ ตัวแทนกระจายสินค้า Trade Fair ซึ่งครอบคลุมกว่า 200 สาขา รวมถึงการดำเนินโครงการพี่จูงน้องอย่างต่อเนื่อง

·      จีน : ขยายช่องทางกระจายสินค้าไทยผ่านเครือข่ายของ CP และ Loxley ปูพรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกช่องทางทั้งแบบดั้งเดิม Modern Trade และตลาดออนไลน์ นอกจากนี้ จะดำเนินโครงการ Thailand Go ร่วมกันโดยการจัดให้มี Thai Shelf  แสดงสินค้าศักยภาพจากประเทศไทย อาทิ อาหาร และผลิตภัณฑ์สปาใน 6 หัวเมืองใหญ่ในจีน ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ เฉินตู หนานหนิง กวางโจว ซานโถว และฟูโจว คาดว่าจะสามารถสร้างการรับรู้ของสินค้าไทยให้กับผู้บริโภคชาวจีนเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 20 ล้านคน นอกจากนี้จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจในการเจาะตลาดจีน โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านสินค้านวัตกรรม

·      เอเชียใต้ : ใช้กลยุทธ์ Salmon Model ผลักดันให้ผู้ประกอบการให้มีความมุ่งมั่นจะเจาะตลาดเอเชียใต้และการขยายธุรกิจการค้าของไทยให้แพร่หลาย โดย SCG และ Regional Leaders พร้อมเป็นพี่เลี้ยงในการนำขบวนผู้ประกอบการไทยไปปักธงในตลาดเอเชียใต้ โดยสินค้าที่มีศักยภาพได้แก่ วัสดุก่อสร้างและสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้จะร่วมกันจัดทัพนักธุรกิจอินเดียเข้ามาในงาน ASEAN-INDIA Expo and Summit ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 70 ปี ไทย-อินเดีย และ 25 ปี อาเซียน-อินเดีย

·      แอฟริกา/ ตะวันออกกลาง : ต่อยอดเครือข่ายความสัมพันธ์และช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัท CFAO และบริษัทโตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้ากลุ่ม After Market Auto Parts และกลุ่มอาหารกระป๋อง รวมถึงการใช้กลยุทธ์เจาะเชิญ Traders รายสำคัญในภูมิภาคนี้ ที่เป็นเครือข่ายของบริษัทดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด ผ่านโมเดล Trade Consolidation

ตลาดหลักมูลค่าสูง ได้แก่

·      ญี่ปุ่น/ เกาหลีใต้/ ไต้หวัน : มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ SMEs และส่งเสริมให้เกิดการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับ SMEs ญี่ปุ่น ผ่านเครือข่ายของสหพัฒน์ทั้งในช่องทางการค้าปลีกและตลาดออนไลน์

·      สหรัฐฯ : เจาะตลาดกลุ่มเอเชียนและฮิสแปนิค ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มเป็น 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรของสหรัฐฯ ในอีก 50 ปีข้างหน้า ผลักดัน/ เฟ้นหา Future Product Champions ที่มีนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มสูง ส่งเสริมให้มีการขยายธุรกิจผ่านช่องทางใหม่ๆ อาทิ Food Service และตลาดออนไลน์  (Startup) เช่น Blue Apron

·      ยุโรป : ขยายช่องทางกระจายสินค้าไทยผ่านเครือข่ายของ Central ในประเทศอังกฤษ เยอรมัน และอิตาลี โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม เน้นสร้าง Country Image ผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T/Mark) รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์เรื่องแรงงานและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ Regional Advisors เห็นควรให้ดำเนินการเจาะตลาดใหม่ควบคู่กับการรักษาฐานตลาดเก่า ด้วยการฟื้นฟูสินค้าเดิมที่มีศักยภาพ ผ่านการพัฒนาคุณภาพสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืนและการรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น

การประชุมหารือในวันนี้นับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์และ Regional Advisors จากทั้ง 7 ภูมิภาค ได้ร่วมกันวางแนวทางผลักดันการส่งออกเชิงรุกรายภูมิภาค นับเป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังร่วมกัน ซึ่งทำให้กระทรวงพาณิชย์เพิ่มความมั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนผลักดันการส่งออกในปีนี้ จะสามารถขับเคลื่อนการส่งออกไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายได้เป็นผลสำเร็จ ต่อจากนี้ กระทรวงพาณิชย์และ Regional Advisors จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในเบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์จะนำแผนงานทั้งหมดไปบูรณาการกับแผนงานของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) เพื่อนำเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
 
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021