ก.แรงงานเตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าวหวังแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานกึ่งไร้ทักษะ

by smethailandclub 15 กพ. 2017
Share:
กระทรวงแรงงาน เตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าวเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานกึ่งไร้ทักษะหรือระดับปฏิบัติการ ซึ่งกำหนดให้นายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

กระทรวงแรงงาน โดย นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าอุตสาหกรรมไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานกึ่งไร้ทักษะหรือระดับปฏิบัติการนั้น สำหรับแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับแรงงานไทยแล้ว กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ยังได้เตรียมการในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับแรงงานต่างด้าวไว้แล้วโดยแรงงานต่างด้าวกลุ่มใหญ่ที่จดทะเบียนเมื่อเดือนเมษายน 2559 ซึ่งมีระยะเวลาการทำงาน 2 ปี ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2561 นั้น เงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาตทำงานครั้งต่อไปจะมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดให้แรงงานต่างด้าวต้องผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งในการพัฒนาฝีมือแรงงาน นั้น นายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ดำเนินการฝึกเรียกหรือรับเงินค่าฝึกอบรมหรือค่าตอบแทนในลักษณะใด ๆ อันเกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานจากผู้รับการฝึก โดยผู้ดำเนินการฝึกจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษสำหรับเงินได้ของผู้ดำเนินการฝึกเป็นจำนวนร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานกึ่งไร้ฝีมือดังกล่าว

นอกจากนั้น กระทรวงแรงงาน ยังได้ให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลนโดยคำนึงถึงทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจ และสังคม ควบคู่กันไป ซึ่งจะเห็นได้จากการผ่อนผันให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา นับล้านคนโดยต้องเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองดูแลตามมาตรฐานสากล และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานรวมทั้งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020