ก.แรงงานเตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าวหวังแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานกึ่งไร้ทักษะ

by smethailandclub 15 กพ. 2017
Share:
กระทรวงแรงงาน เตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าวเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานกึ่งไร้ทักษะหรือระดับปฏิบัติการ ซึ่งกำหนดให้นายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

กระทรวงแรงงาน โดย นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าอุตสาหกรรมไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานกึ่งไร้ทักษะหรือระดับปฏิบัติการนั้น สำหรับแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับแรงงานไทยแล้ว กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ยังได้เตรียมการในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับแรงงานต่างด้าวไว้แล้วโดยแรงงานต่างด้าวกลุ่มใหญ่ที่จดทะเบียนเมื่อเดือนเมษายน 2559 ซึ่งมีระยะเวลาการทำงาน 2 ปี ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2561 นั้น เงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาตทำงานครั้งต่อไปจะมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดให้แรงงานต่างด้าวต้องผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งในการพัฒนาฝีมือแรงงาน นั้น นายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ดำเนินการฝึกเรียกหรือรับเงินค่าฝึกอบรมหรือค่าตอบแทนในลักษณะใด ๆ อันเกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานจากผู้รับการฝึก โดยผู้ดำเนินการฝึกจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษสำหรับเงินได้ของผู้ดำเนินการฝึกเป็นจำนวนร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานกึ่งไร้ฝีมือดังกล่าว

นอกจากนั้น กระทรวงแรงงาน ยังได้ให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลนโดยคำนึงถึงทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจ และสังคม ควบคู่กันไป ซึ่งจะเห็นได้จากการผ่อนผันให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา นับล้านคนโดยต้องเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองดูแลตามมาตรฐานสากล และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานรวมทั้งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้
Share:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021