มท. แจ้งจังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

by smethailandclub 20 กพ. 2017
Share:

กระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
     
 
กระทรวงมหาดไทยขอเรียนให้ทราบถึงการดำเนินการในเรื่องของการจัดพิธีฯ ที่จะจัดขึ้นในส่วนภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมโดยพิจารณาคัดเลือกวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม อาทิ วัดประจำจังหวัด/อำเภอ หรือสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด/อำเภอ เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ จังหวัด/อำเภอละ 1 แห่ง (ยกเว้นอำเภอเมืองให้จัดร่วมกับจังหวัด) โดยจะต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธี 
      
สำหรับการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดเตรียมสถานที่ตั้งภาพพระบรมโกศ การเชิญชวนจิตอาสา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมพิธี และเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งจังหวัดและอำเภอจะดำเนินการตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อย่างสมพระเกียรติ และให้จังหวัดได้จัดเตรียมข้อมูลภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงงานในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในบริเวณสถานที่จัดพิธีฯ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ
      
นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดตามรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทุกจังหวัดจะมีการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับชม ณ สถานที่จัดงานของจังหวัด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่แจกจ่ายแผ่นพับพระราชประวัติให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีด้วย   
      
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย จังหวัด อำเภอ ตลอดจนหน่วยงาน และภาคประชาชนในพื้นที่จะได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ทั้งในเรื่องของสถานที่และขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ ซึ่งจะได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021