EXIM BANK เปิดบริการใหม่ “สินเชื่อส่งออกพลัส” สนับสนุน SMEs บุกตลาดใหม่

by smethailandclub 22 กพ. 2017
Share:

EXIM BANK เปิดบริการใหม่ “สินเชื่อส่งออกพลัส” สนับสนุน SMEs บุกตลาดใหม่ กระตุ้นการเติบโตของภาคการส่งออกปี 2560 


EXIM BANK ชี้ภาคการส่งออกของไทยในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องติดต่ อกันเป็นปีที่ 2 เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำ มันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่เริ่มฟื้นตัว ขณะที่ตลาดใหม่หลายแห่งยังมีศัก ยภาพและมีความต้องการสินค้าส่งอ อกจากไทยอยู่มาก EXIM BANK จึงเปิดบริการใหม่ สินเชื่อส่งออกพลัส (EXIM Export Credit Plus) เป็นเงินทุนหมุนเวียนพร้อมประกั นการส่งออก ช่วย SMEs บุกตลาดส่งออกใหม่ๆ หรือขยายการส่งออกในตลาดเดิมอย่ างมั่นใจ 
 
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแ ห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2559 และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องใน ปี 2560 เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โลกโดยเฉพาะตลาดใหม่และราคาน้ำมั นและสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะที่ตลาดหลักอย่างยุโรป จีน และญี่ปุ่นยังคงชะลอตัว ส่วนตลาดสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มฟื้ นตัวดีขึ้น แต่ยังต้องจับตาความไม่แน่นอนทา งเศรษฐกิจและการเมืองภายใน โอกาสของผู้ส่งออกไทยโดยเฉพาะ SMEs จึงมีอยู่ หากได้รับการสนับสนุนทางการเงิน และเครื่องมือบริหารความเสี่ยงท างการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาห กิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่า ในปี 2558 SMEs มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเ ทศ (GDP) ของไทยได้มากถึง 41% หรือ 5.6 ล้านล้านบาท สร้างมูลค่าส่งออกได้มากถึง 27% ของมูลค่าส่งออกรวมของไทย หรือประมาณ 2 ล้านล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงานได้มากถึ ง 80% ของการจ้างงานรวม หรือประมาณ 10.8 ล้านคน

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยต่อไปว่า แนวโน้มการเคลมประกันการส่งออกทั่ วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องโดยในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 28% EXIM BANK จึงได้พัฒนาบริการใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านเงิ นทุนและการบริหารความเสี่ยงให้ แก่ผู้ส่งออก SMEs เรียกว่า “สินเชื่อส่งออกพลัส (EXIM Export Credit Plus)”  เพื่อให้ผู้ส่งออกและผู้ผลิตเพื่ อผู้ส่งออกใช้เป็นเงินทุนหมุ นเวียน สกุลเงินบาทหรือดอลลาร์สหรัฐ วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4.5% ต่อปี ใช้หลักประกันเพียง 25% พร้อมรับกรมธรรม์ประกันการส่งออ ก ชดเชยสูงสุด 90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีไ ม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ ซื้อในต่างประเทศ ช่วยปิดความเสี่ยงของ SMEs ที่อาจประสบปัญหาเงินทุนหรือธุร กิจหยุดชะงักเนื่องจากผู้ซื้อใน ต่างประเทศไม่ชำระเงินค่าสินค้ า 

“EXIM BANK พัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้จุดแข็งและบริการที่แตกต่ างของธนาคารในการเพิ่มขีดความสา มารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ส่ งออก โดยเฉพาะ SMEs ที่เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐ กิจของประเทศ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างไ ม่สะดุด เติบโตอย่างมั่นคง และแข่งขันได้ในระยะยาว นำไปสู่การเติบโตของภาคการส่งออ กและการพัฒนาประเทศของไทย ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการค้า และการเมืองของโลก” นายพิศิษฐ์ กล่าว


Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021