เตรียมคนรองรับไทยแลนด์ 4.0

by smethailandclub 27 กพ. 2017
Share:

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 ที่โรงแรมเดอะสุโกศล พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ได้หารือร่วมกับ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในประเด็นการพัฒนาคนตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

 

นายอนันต์ชัย กล่าวว่า ผลจากการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปได้ว่า กระทรวงแรงงานต้องนำตลาดแรงงานเป็นตัวตั้ง โดยเริ่มที่ตลาดแรงงานว่าต้องการคนแบบไหน และมองเรื่อง “คน” เป็นยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ในภาพรวมทั้งประเทศ โดยทุกกระทรวงต้องทำร่วมกันเป็น Cluster “คน” โดยสร้าง Roadmap เพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานให้ก้าวไปข้างหน้า โดยไม่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จในทันที ซึ่งธรรมชาติของกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยบูรณาการด้าน “คน” ดังนั้น ต้องมีการ Workshop จัดทำ Business Model สำหรับ “คน” ใน 4 มิติ คือ สังคม เกษตร บริการ และอุตสาหกรรม เพื่อให้รวมเป็นภาพเดียวกัน โดยต้องเน้นสร้างความพิเศษใน 3 กลุ่มอาชีพ คือ เกษตร ท่องเที่ยว และบริการ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในภารกิจดังกล่าว ต้องมีข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงความต้องการแรงงานฝีมือในแต่ละสาขาอาชีพ จึงจะสามารถพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้ในอนาคต
           
“รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำว่า นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็น Thailand 4.0 หัวใจสำคัญ คือ คน จึงได้กำหนดประเด็นเพื่อการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21ที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คน และเทคโนโลยี ทั้งนี้ หากคนไม่เก่ง และไม่มีคุณภาพ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานก็จะไม่เกิดประโยชน์ เมื่อมุ่งไปที่คนแล้ว เรื่องการศึกษา อาชีพ สุขภาพ จิตใจ เป็นประเด็นที่สำคัญด้วยที่ต้องได้รับการดูแลและพัฒนาควบคู่กันไป” โฆษกกระทรวงแรงงานกล่าว
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021