เตรียมคนรองรับไทยแลนด์ 4.0

by smethailandclub 27 กพ. 2017
Share:

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 ที่โรงแรมเดอะสุโกศล พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ได้หารือร่วมกับ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในประเด็นการพัฒนาคนตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

 

นายอนันต์ชัย กล่าวว่า ผลจากการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปได้ว่า กระทรวงแรงงานต้องนำตลาดแรงงานเป็นตัวตั้ง โดยเริ่มที่ตลาดแรงงานว่าต้องการคนแบบไหน และมองเรื่อง “คน” เป็นยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ในภาพรวมทั้งประเทศ โดยทุกกระทรวงต้องทำร่วมกันเป็น Cluster “คน” โดยสร้าง Roadmap เพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานให้ก้าวไปข้างหน้า โดยไม่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จในทันที ซึ่งธรรมชาติของกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยบูรณาการด้าน “คน” ดังนั้น ต้องมีการ Workshop จัดทำ Business Model สำหรับ “คน” ใน 4 มิติ คือ สังคม เกษตร บริการ และอุตสาหกรรม เพื่อให้รวมเป็นภาพเดียวกัน โดยต้องเน้นสร้างความพิเศษใน 3 กลุ่มอาชีพ คือ เกษตร ท่องเที่ยว และบริการ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในภารกิจดังกล่าว ต้องมีข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงความต้องการแรงงานฝีมือในแต่ละสาขาอาชีพ จึงจะสามารถพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้ในอนาคต
           
“รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำว่า นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็น Thailand 4.0 หัวใจสำคัญ คือ คน จึงได้กำหนดประเด็นเพื่อการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21ที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คน และเทคโนโลยี ทั้งนี้ หากคนไม่เก่ง และไม่มีคุณภาพ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานก็จะไม่เกิดประโยชน์ เมื่อมุ่งไปที่คนแล้ว เรื่องการศึกษา อาชีพ สุขภาพ จิตใจ เป็นประเด็นที่สำคัญด้วยที่ต้องได้รับการดูแลและพัฒนาควบคู่กันไป” โฆษกกระทรวงแรงงานกล่าว
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021