พาณิชย์แจงความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ Startup

by smethailandclub 04 มีค. 2017
Share:

กระทรวงพาณิชย์  เดินหน้าเร่งปรับปรุงกฎ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      เพื่ออำนวยความสะดวก แก่นักลงทุนทั้งใน และนอกประเทศ  ล่าสุดเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่ม Startup เข้าร่วม คาดสามารถเสนอร่างแก้ไขต่อรัฐมนตรีได้ภายในเดือนมีนานี้
               
นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยขณะนี้ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 2 ครั้ง โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัท (ตลท.) และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สมาคมธนาคารไทย  สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย และ คณะทำงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น  ซึ่งที่ประชุมยังมีบางประเด็นที่เสนอขอให้ปรับแก้ไข เช่น ให้อำนาจบริษัทจำกัดสามารถขายหุ้นได้เช่นเดียวกับบริษัทมหาชนจำกัด  เจ้าหนี้การค้าสามารถเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระเงิน หรือยกหุ้นในบริษัทให้เจ้าหนี้  และการทยอยให้หุ้นหรือสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด เป็นต้น โดยกรมฯ จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาภายในเดือนมีนาคมนี้ ก่อนที่จะเสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเข้า ครม.พิจารณาร่างต่อไป
                   
ส่วนความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลเดียว  พ.ศ. …ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้นั้น  ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคาดว่าเร็วๆ นี้อาจจะมีข่าวดีเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้เพียงคนเดียว จากเดิมต้องใช้บุคคล 3 คนขึ้นไปใน  การจดทะเบียน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และธุรกิจ Startup ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่การเป็น Smart Enterprise   Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020