ผลิตนักศึกษาอาชีวะป้อนตลาดแรงงาน

by smethailandclub 06 มีค. 2017
Share:

นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จึงมีการตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของอาเซียนหรือเป็นแนวหน้าในระดับเอเชีย โดยที่รัฐบาลได้กำหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็น ๑ ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) แต่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่างประสบปัญหาการขาดแคลนกำลังแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้ใช้แนวทางประชารัฐร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (Automotive Human Resource Development Academy--AHRDA)” ภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ เพื่อเป็นสถาบันหลักในการพัฒนากำลังแรงงานในสาขานี้มุ่งสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น Brain Power ใน ๒๐ ปีข้างหน้าตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงานและยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้


 
นายบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดสถาบัน AHRDA ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน จัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาระดับปวส. จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน ๖๓ คน โดยนักศึกษากลุ่มนี้ศึกษาในระบบทวิภาคีสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งจะต้องศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค ๑ ปี และฝึกงานในสถานประกอบกิจการ ๑ ปี และเพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพทักษะฝีมือสูงขึ้นและสามารถฝึกปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบัน AHRDA ภายใต้ “โครงการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” ตาม “โครงการร่วมมือของสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์” ระยะเวลาการฝึกอบรม ๑๒๐ ชั่วโมง จะมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจำนวน ๕ หลักสูตร ประกอบด้วย (๑) การใช้โปรแกรม NX cam For Milling Operation (๒) ทักษะงานช่างอุตสาหกรรม (๓) ไฟฟ้าเบื้องต้น (๔) การเชื่อม MAG สำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และ (๕) SQCD 
             
 

 
“สถาบัน AHRDA ถือเป็นต้นแบบของการทำงานร่วมกันภาครัฐและเอกชนที่ดี เพราะนอกจากจะมีการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาอาชีวะอย่างที่กล่าวมาแล้ว ยังมีขั้นตอนการดำเนินการ การวางแผน การประเมินผล การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยหลักสูตรฝึกอบรม ๔๐ หลักสูตร ที่เน้นพัฒนาบุคลากรฝึก ครูฝึกในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ขยายผลต่อทั้งในระดับบริหาร หรือ Super Blue Collar หรือระดับปฏิบัติการ และการฝึกครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาเอกชน ด้วยการผลักดันให้อาจารย์ในสถาบันการศึกษานำมาตรฐานฝีมือแรงงานไปจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวะถือเป็นโมเดลที่ดีที่จะขยายผลไปสู่ส่วนอื่นๆ ต่อไป” ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ
Share:

Related Articles

​ทรู 5G แชร์ประสบการณ์อัจฉริยะขั้นสุด ใน “CAPTURE YOUR EPIC TRUE 5G MOMENT

ทรู 5G ล้ำสุดในไทย จัดเต็มสร้างประสบการณ์อัจฉริยะขั้นสุดกับ ‘CAPTURE YOUR EPIC TRUE 5G MOMENT’ กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟต้อนรับการเปิดตัว Samsung Galax..

by SME Thailand.| 28 มค. 2021

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021