ผลิตนักศึกษาอาชีวะป้อนตลาดแรงงาน

by smethailandclub 06 มีค. 2017
Share:

นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จึงมีการตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของอาเซียนหรือเป็นแนวหน้าในระดับเอเชีย โดยที่รัฐบาลได้กำหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็น ๑ ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) แต่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่างประสบปัญหาการขาดแคลนกำลังแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้ใช้แนวทางประชารัฐร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (Automotive Human Resource Development Academy--AHRDA)” ภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ เพื่อเป็นสถาบันหลักในการพัฒนากำลังแรงงานในสาขานี้มุ่งสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น Brain Power ใน ๒๐ ปีข้างหน้าตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงานและยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้


 
นายบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดสถาบัน AHRDA ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน จัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาระดับปวส. จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน ๖๓ คน โดยนักศึกษากลุ่มนี้ศึกษาในระบบทวิภาคีสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งจะต้องศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค ๑ ปี และฝึกงานในสถานประกอบกิจการ ๑ ปี และเพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพทักษะฝีมือสูงขึ้นและสามารถฝึกปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบัน AHRDA ภายใต้ “โครงการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” ตาม “โครงการร่วมมือของสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์” ระยะเวลาการฝึกอบรม ๑๒๐ ชั่วโมง จะมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจำนวน ๕ หลักสูตร ประกอบด้วย (๑) การใช้โปรแกรม NX cam For Milling Operation (๒) ทักษะงานช่างอุตสาหกรรม (๓) ไฟฟ้าเบื้องต้น (๔) การเชื่อม MAG สำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และ (๕) SQCD 
             
 

 
“สถาบัน AHRDA ถือเป็นต้นแบบของการทำงานร่วมกันภาครัฐและเอกชนที่ดี เพราะนอกจากจะมีการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาอาชีวะอย่างที่กล่าวมาแล้ว ยังมีขั้นตอนการดำเนินการ การวางแผน การประเมินผล การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยหลักสูตรฝึกอบรม ๔๐ หลักสูตร ที่เน้นพัฒนาบุคลากรฝึก ครูฝึกในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ขยายผลต่อทั้งในระดับบริหาร หรือ Super Blue Collar หรือระดับปฏิบัติการ และการฝึกครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาเอกชน ด้วยการผลักดันให้อาจารย์ในสถาบันการศึกษานำมาตรฐานฝีมือแรงงานไปจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวะถือเป็นโมเดลที่ดีที่จะขยายผลไปสู่ส่วนอื่นๆ ต่อไป” ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020