4 หน่วยงานจับมือเร่งผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียวทำงบการเงินให้ถูกต้อง

by smethailandclub 07 มีค. 2017
Share:

กรมสรรพากรจัดเสวนาพิเศษ “สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง”เพื่อแนะนำผู้ประกอบการให้จัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ พร้อมรับนโยบาย Thailand 4.0


นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมกับศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม  แห่งประเทศไทย และนายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง” เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2560  ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร เพื่อแนะนำผู้ประกอบการให้จัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ พร้อมรับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป สถาบันการเงินต้องใช้บัญชีและงบการเงินที่ผู้ประกอบการแสดงต่อกรมสรรพากร เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติสินเชื่อ  
    
 

 
อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ผนึกกำลังในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในส่วนของกรมสรรพากรได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้เสียภาษีที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ มาตรการภาษีเพื่อการลงทุน มาตรการภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) หักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม New Start-up มาตรการภาษีส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล ฯลฯ อย่างไรก็ตามยังมีผู้ประกอบการบางรายยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการเสียภาษีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ส่งผลให้เสียโอกาสทางธุรกิจ และเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง”
    
อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมสรรพากรพร้อมรับ Thailand 4.0 ด้วยการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ PromptPay ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการคืนภาษี และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงินสดของประเทศในภาพรวมอีกด้วย รวมถึงการนำระบบ electronic เข้ามาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติทางภาษีอากร เช่น E-filing/ E-tax invoice/ E-receipt/ E-withholding tax ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สนับสนุนการดำเนินการของกรมสรรพากรอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ”
    
สำหรับผู้ประกอบการที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร  โทร. 02 619 8245, 02 272 9241 และ 02 272 9174
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020