4 หน่วยงานจับมือเร่งผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียวทำงบการเงินให้ถูกต้อง

by smethailandclub 07 มีค. 2017
Share:

กรมสรรพากรจัดเสวนาพิเศษ “สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง”เพื่อแนะนำผู้ประกอบการให้จัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ พร้อมรับนโยบาย Thailand 4.0


นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมกับศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม  แห่งประเทศไทย และนายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง” เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2560  ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร เพื่อแนะนำผู้ประกอบการให้จัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ พร้อมรับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป สถาบันการเงินต้องใช้บัญชีและงบการเงินที่ผู้ประกอบการแสดงต่อกรมสรรพากร เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติสินเชื่อ  
    
 

 
อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ผนึกกำลังในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในส่วนของกรมสรรพากรได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้เสียภาษีที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ มาตรการภาษีเพื่อการลงทุน มาตรการภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) หักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม New Start-up มาตรการภาษีส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล ฯลฯ อย่างไรก็ตามยังมีผู้ประกอบการบางรายยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการเสียภาษีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ส่งผลให้เสียโอกาสทางธุรกิจ และเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง”
    
อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมสรรพากรพร้อมรับ Thailand 4.0 ด้วยการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ PromptPay ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการคืนภาษี และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงินสดของประเทศในภาพรวมอีกด้วย รวมถึงการนำระบบ electronic เข้ามาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติทางภาษีอากร เช่น E-filing/ E-tax invoice/ E-receipt/ E-withholding tax ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สนับสนุนการดำเนินการของกรมสรรพากรอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ”
    
สำหรับผู้ประกอบการที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร  โทร. 02 619 8245, 02 272 9241 และ 02 272 9174
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021