พาณิชย์สบช่องสร้าง Strategic Partnership ไทย-สหรัฐฯ

by smethailandclub 11 มีค. 2017
Share:


พาณิชย์สบช่องสร้าง Strategic Partnership ไทย-สหรัฐฯ ชู Bio-based Economy เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ไทย-สหรัฐอเมริกา ด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based Economy) ว่า ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ โดย สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้มีการประสานข้อมูลและพบหารือกับองค์กร Biotechnology Innovation Organization (BIO) ของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านชีวภาพ ตลอดจนแนวทางในการขยายการค้าและการลงทุนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Bio-based ซึ่งไทยน่าจะมีศักยภาพในตลาดสหรัฐฯ โดยเห็นว่าการสร้างความร่วมมือและโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมระหว่างอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรของไทยและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของสหรัฐฯ จะเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้าง Strategic Partnership ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะสามารถสนับสนุนการพัฒนา Bio-based Economy และส่งเสริมการดำเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ขับเคลื่อนการก้าวไปสู่การเป็น Bio-based Economy ของสหรัฐฯ ได้แก่ (1) การผลักดันของภาครัฐในลักษณะของการบังคับใช้กฎหมาย (2) การรวมกลุ่มองค์กรและความร่วมมือภาคเอกชน และ (3) ผู้บริโภคมีทัศนคติในเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการเลือกซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงฯ จะใช้จุดแข็งของไทยในการเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ใช้ในการผลิตสินค้า Bio-based ในการพัฒนาสร้างมูลเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร ของไทย  โดยมีแนวทางดังนี้  

·       สนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Bio-Base Products) ในด้านต่างๆ รวมถึงจับคู่ธุรกิจ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมในประเด็น     ที่เกี่ยวข้อง เช่น งาน Bio World Congress on Industrial Biotechnology เป็นต้น

·       สร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนสำหรับกลุ่มสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง กับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพร่วมกับสหรัฐฯ เช่น Bio-energy, Bio-chemical , Food Ingredients , Feed Ingredients และ Bio-pharmaceuticals

·       ปรับปรุง พัฒนา และสร้างความร่วมมือด้านโครงการฝึกอบรม โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการ    ในตลาดแรงงานที่จะเพิ่มขึ้น

·       อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านนวัตกรรม Bio-inventions จากขั้นตอนการวิจัย สู่การตลาดเชิงพาณิชย์ รวมทั้งพัฒนาและปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรค เพิ่มความรวดเร็ว และเพิ่มความชัดเจนในข้อกำหนดและกระบวนการด้านต่างๆ

·       แสวงหาและสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงความร่วมมือกับคู่แข่งในลักษณะ pre-competitive collaboration โดยการรวมองค์ประกอบด้านทรัพยากร ความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาต่อจากความสำเร็จและความล้มเหลวที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในตอนท้ายว่า “ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรของไทย และต่อยอดนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบจำนวนมากเพื่อป้อนอุตสาหกรรม Bio-based  และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ต่อไป”
Share:

Related Articles

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​HP เปิดตัว OMEN พลิกโฉมประสบการณ์ เพิ่มพลังระดับการเล่นเกม

เอชพี ประเทศไทย เปิดตัวเกมมิ่งพอร์ตโฟลิโอในแล็ปท็อป OMEN 16, Victus by HP 16 ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ OMEN Gaming Hub ในโหมดงานเสมือนจริง (Virtual Event)

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021