บีโอไอเผยเครื่องยนต์ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เดินหน้า

by smethailandclub 13 มีค. 2017
Share:


บีโอไอเผยเครื่องยนต์ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เดินหน้า ผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลกเล็งใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนอาร์แอนด์ดี เพื่อต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ป้อนตลาดต่างประเทศ มั่นใจหลังประกาศใช้ พ.ร.บ.ใหม่จะช่วยดึงดูดกิจการใช้เทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาเพิ่มขึ้น
          
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศแสดงความสนใจที่จะลงทุนในกิจการวิจัยและพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการเป้าหมายของการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ประเทศไทย 4.0 อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 บีโอไอได้อนุมติส่งเสริมการลงทุนในกิจการวิจัยและพัฒนา รวม 17 โครงการมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,506 ล้านบาท
          
โครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแล้ว และสามารถเริ่มลงทุนได้ในเร็วๆ นี้ ครอบคลุมในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยเป็นการลงทุนของบริษัทชั้นนำในหลายโครงการ อาทิ กิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กราฟิน (Graphene) ของบริษัทเฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทเป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรายใหญ่ของโลกจากประเทศอังกฤษโดยได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว 
         
 ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์กราฟินจัดอยู่ในกลุ่มนาโนเทคโนโลยี มีคุณสมบัติพิเศษที่เมื่อมีการจัดเรียงโครงสร้างแล้วจะเป็นวัสดุที่แข็งกว่าเหล็กประมาณ 5 เท่า มีคุณสมบัตินำความร้อน และนำไฟฟ้าได้อย่างดี การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กราฟินจึงช่วยรองรับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได้หลากหลาย อาทิ อุปกรณ์สำหรับจอภาพที่บางและโค้งงอ ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าและอากาศยาน หลอดแอลอีดี (LED) รวมทั้งช่วยยืดอายุและเพิ่มประสิทธิภาพให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 
          
การลงทุนกิจการวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของยางและผลิตภัณฑ์จากยางเพื่อรองรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของบริษัทในเครือบริษัท โคโคคุ อินเทค จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน และส่วนประกอบจากยางสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า มีบริษัทในเครือกว่า 12 แห่งทั่วโลก
          
ตามโครงการจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของไทย อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของยางและผลิตภัณฑ์จากยาง สำหรับอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ สายน้ำเกลือ ถุงน้ำเกลือ สายยางถ่ายเลือด เป็นต้น เพื่อป้อนให้แก่บริษัทในเครือทั่วโลก โดยกิจการนี้ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยขั้นพื้นฐาน การคัดเลือกชนิดของยาง ไปจนถึงการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งมีแผนจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรไทยเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ
         
 การลงทุนกิจการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนและระบบต่างๆของรถยนต์ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโต โมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยบริษัทได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ มีการออกแบบทางวิศวกรรมและเทคนิคเพื่อคิดค้น ออกแบบชิ้นส่วนและส่วนประกอบ รวมถึงระบบต่างๆ ในรถยนต์ เพื่อพัฒนาเป็นชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน
          
"โครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนนอกจากจะมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพ มาพัฒนาให้การลงทุนมีคุณค่าสูงขึ้นแล้ว ทุกกิจการยังมีแผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านเพื่อรองรับอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย" เลขาธิการบีโอไอกล่าว
          
นางหิรัญญา กล่าวว่า บีโอไอมั่นใจว่า แนวโน้มการลงทุนในกิจการวิจัยและพัฒนาในปี 2560 จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข และพระราชบัญญัติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่ง จะช่วยดึงดูดโครงการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้มากกว่า 8 ปี รวมถึงการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการทดสอบที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
          
ในปี 2560 บีโอไอยังมีแผนจะจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนบริษัทเป้าหมายในกลุ่ม เทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูง รวมถึงการวิจัยพัฒนา อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021