กสิกรไทยเปิดสำนักงานใหญ่ในสปป.ลาว

by smethailandclub 16 มีค. 2017
Share:กสิกรไทยเปิดสำนักงานใหญ่ในสปป.ลาว หวังเชื่อมธุรกิจจากภูมิภาค AEC+3 พร้อมตั้งเป้ายอดสินเชื่อและเงินฝากกว่า 3,100 ล้านบาท
 
กสิกรไทยเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในสปป.ลาว ณ ถนนล้านช้าง เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล หวังเชื่อมธุรกิจจากภูมิภาคอาเซียนสู่สปป. ลาว ตอบโจทย์ด้านการค้าการลงทุนจากนักลงทุนไทยและต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้ายอดสินเชื่อและเงินฝากกว่า 3,100 ล้านบาท
 
นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้เปิดสำนักงานใหญ่ ถนนล้านช้างของธนาคารกสิกรไทยในสปป.ลาวซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านเพื่อตอบสนองความต้องการและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจในสปป.ลาว เนื่องจากการค้าการลงทุนระหว่างสปป.ลาวและไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารพร้อมเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงธุรกิจจาก AEC+3 สู่สปป.ลาว โดยในปี 2560 ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ 1,800 ล้านบาท และยอดเงินฝากที่ 1,300 ล้านบาท
จากการที่สปป.ลาว มีนโบบายที่จะพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องอีกนาน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการออกตราสารการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อระดมเงินทุนมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป.ลาว และเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าที่ใกล้ชิดกับไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่ธนาคารกสิกรไทยในสปป.ลาวเปิดสำนักงานใหญ่ ถนนล้านช้างเป็นความมุ่งหวังที่จะพัฒนาธุรกิจของธนาคารให้เป็นธนาคารชั้นแนวหน้าที่สามารถให้บริการครบวงจรใน สปป.ลาว
 
สปป.ลาว มีอัตราการเติบโตของจีดีพีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาสูงขึ้นทุกปี เฉลี่ยอยู่ที่ 8% เป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับที่ 2 ในอาเซียน ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน ทั้งการมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แรงงานที่มีประสิทธิภาพ และการรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติรวมไปถึงแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสู่การเป็นประเทศให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง (Transit Services) หรือการเป็นศูนย์กลางด้านขนส่ง(Logistics Hub) ของภูมิภาค การเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) อีกทั้งยังมีนโยบายสนับสนุนและตอบรับนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำการค้าการลงทุนมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาวกับกระทรวงพาณิชย์ไทยว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน สปป.ลาว-ไทย ซึ่งตั้งเป้ามูลค่าการค้าร่วมกันถึง 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2560 จึงทำให้สปป.ลาวเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ทั้งนี้ ในช่วง3 ปีที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยได้สนับสนุนนโยบายของสปป.ลาว ทั้งในส่วนของภาครัฐในการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) เป็นจำนวนเงิน 3,000 ล้านบาท เพื่อนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบพลังงานไฟฟ้าและภาคธุรกิจในการให้สินเชื่อและบริการจัดการด้านการเงินแก่ บริษัท อิออน ลีสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัดเพื่อดำเนินธุรกิจสินเชื่อบุคคลและรถจักรยานยนต์

ตลอดจนสนับสนุนและเชื่อมโยงธุรกิจแบบ Value Chain เพื่อให้ธุรกิจลูกค้าเติบโตไปอย่างยั่งยืน รวมถึงให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนจากไทยและต่างชาติที่สนใจทำการค้าการลงทุนในสปป. ลาว ผ่านบริการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (Business Advisory) เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำการค้าและการลงทุน ไปจนถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้ได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดเศรษฐกิจและเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนกับสปป.ลาว

ธนาคารกสิกรไทย เริ่มดำเนินธุรกิจในสปป.ลาว ตั้งแต่ปลายปี 2557 นับเป็นธนาคารท้องถิ่นแห่งแรกจากประเทศไทย โดยปัจจุบันมีสาขาให้บริการลูกค้าอยู่ 2 แห่งที่นครหลวงเวียงจันทน์ คือ สาขาโพนสีนวล และสำนักงานใหญ่ ถนนล้านช้าง โดยให้บริการทางเงินที่หลากหลาย ทั้งสำหรับลูกค้าธุรกิจ ลูกค้าบุคคล เช่น  บริการโอนเงินระหว่างประเทศบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการบัญชีเงินฝากในสกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินต่างประเทศ สินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวสามสกุลเงิน ได้แก่ กีบดอลลาร์สหรัฐฯ บาท และเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวที่เปิดศูนย์เดอะวิสดอมในสปป.ลาวสำหรับให้บริการลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงรวมถึงนักธุรกิจต่างชาติและไทยที่เข้าไปลงทุนด้วย ซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมาก

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศในกลุ่มประเทศ AEC+3 และประเทศอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 16 แห่ง แบ่งเป็นธนาคารท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานใหญ่ ถนนล้านช้าง และสาขาบ้านโพนสีนวล ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มีสาขาต่างประเทศจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สาขาเซินเจิ้น สาขาย่อยหลงกั่ง สาขาเฉิงตู สาขาฮ่องกง สาขากรุงพนมเปญ สาขาหมู่เกาะเคย์แมน สำนักงานผู้แทน 8 แห่ง ได้แก่ สำนักงานผู้แทนปักกิ่ง สำนักงานผู้แทนเซี่ยงไฮ้ สำนักงานผู้แทนคุนหมิง สำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง สำนักงานผู้แทนฮานอย สำนักงานผู้แทนโฮจิมินห์ สำนักงานผู้แทนกรุงโตเกียว และสำนักงานผู้แทนลอสแอนเจลิส นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ธนาคารได้เปิดศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดนแห่งที่ 2 ที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อรองรับการค้าชายแดนระหว่างสปป.ลาวและไทยอีกด้วย
Share:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021