ไทย ขึ้นแท่นอันดับ 3 เวียดนามสนใจเรียนต่อปริญญาตรี

by smethailandclub 28 มีค. 2017
Share:

เวียดนามเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 13 ของโลก และมากที่สุดเป็นอันดับ 8 ของทวีปเอเชีย รวมทั้งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อภาครัฐตั้งเป้าหมายเป็นประเทศอุตสาหกรรมภายในปี พ.ศ. 2563 ด้วยการพัฒนาใช้เทคโนโลยีและทักษะแรงงานมากขึ้น เพื่อให้เวียดนามสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น นำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น ภารกิจที่ท้าทายของเวียดนามนั่นคือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
         
การพัฒนาด้านการศึกษาเวียดนาม จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกัน ผู้ปกครองชาวเวียดนามก็ให้ความสนใจต่อการศึกษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น จากรายงานย้อนหลัง 5 ปีที่แล้ว ของ The World Education News and Reviews (WES) พบว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่นักเรียนศึกษาต่อต่างประเทศมากที่สุด และมีปริมาณนักเรียนศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี ส่งผลให้ปัจจุบัน นักเรียนชาวเวียดนามมีมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโครงสร้างนักเรียนในสหรัฐอเมริกา


 
          
เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ เมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม เปิดเผยว่า "ร้อยละ 45 ของประชากรเวียดนาม อายุต่ำกว่า 25 ปี จึงทำให้นักเรียนเวียดนาม ยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีการศึกษาต่อต่างประเทศมากที่สุด โดยสถิติล่าสุด ปี พ.ศ. 2558-2559 มีนักเรียนศึกษาต่อต่างประเทศมากกว่า 53,000 ราย โดยประเทศไทยติด 1 ใน 10 ประเทศยอดนิยมศึกษาต่อ โดยอยู่ในอันดับที่ 8 จาก 20 ประเทศ และอยู่ในอันดับ 3 ของกลุ่มประเทศเอเชีย รองจากญี่ปุ่น และเกาหลี ตามลำดับ ที่สำคัญ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขายอดนิยมอันดับ 3 ที่นักเรียนเวียดนามเลือกศึกษาต่อ
          
การศึกษาต่อในประเทศไทยของนักเรียนชาวเวียดนาม มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของไทยเป็นที่ยอมรับ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ไม่สูงนัก และค่าครองชีพที่ใกล้เคียงกับเวียดนาม การเข้าร่วมงานครั้งนี้ MUT ได้นำหลักสูตรสองภาษา (MUT Bi-lingual Programme) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้แก่ The University of Sheffield และ Oxford Brookes University ไปเชิญชวนนักเรียนมาศึกษาต่อ โดยเน้นหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ใน 4 สาขาที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดเวียดนาม ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ สาขาวิศวกรรมเคมี
          
บทสรุปที่น่าสนใจจากการเข้าร่วมงาน ผู้ปกครองและนักเรียนชาวเวียดนามจำนวนกว่า 20,000 รายที่เข้าร่วมงาน ให้ความสนใจต่อหลักสูตรด้านวิศวกรรมของ MUT มากที่สุดได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมา วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ และวิศวกรรมโยธา ขณะเดียวกัน MUT ได้จัดโครงการมอบทุนเรียน ฟรี ให้แก่นักเรียนชาวเวียดนาม และโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักวิชาการไทยไปสอนในมหาวิทยาลัยที่เวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ระหว่างกัน และเตรียมพร้อมพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพและมาตรฐานทันต่อเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคและในระดับโลก
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021