กระทรวงแรงงานขานรับนายกฯช่วยคนพิการมีงานทำ

by smethailandclub 03 เมย. 2017
Share:

กระทรวงแรงงานขานรับนายกฯ ช่วยคนพิการมีงานทำ ย้ำเจ้าหน้าที่ไม่เลือกปฏิบัติ ดูแลให้คนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเต็มที่ เผยสร้างอาชีพไปแล้วกว่า 17,000 คน

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนพิการ ช่วยหางานให้คนพิการทำงานในสถานประกอบการ ตามมาตรา 33 พร้อมเปิดโอกาสให้คนพิการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 เช่น ให้สัมปทาน จัดจ้างเหมาช่วงงานเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีอาชีพ มีรายได้หากไม่ประสงค์จะทำงานในสถานประกอบการ เผยสร้างอาชีพไปแล้วกว่า 17,000 ราย พร้อมเน้นย้ำการให้บริการที่เท่าเทียมและเข้าถึงสิทธิด้านการจัดหางานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

กระทรวงแรงงาน โดยนายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเร่งดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจ้างงานให้คนพิการได้มีอาชีพ มีรายได้ที่เหมาะสมและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยกรมการจัดหางานได้ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำตามมาตรา 33 และ 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยมาตรา 33 หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้าง/สถานประกอบการรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ในสัดส่วนลูกจ้างคนพิการ 1 คน ต่อลูกจ้าง 100 คน ซึ่งกรมการจัดหางานได้ส่งเสริมให้นายจ้าง/สถานประกอบการและคนพิการสามารถเข้าถึงข่าวสาร สร้างโอกาสให้คนพิการ มีงานทำ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ทั้งยังกระตุ้นให้คนพิการเห็นถึงความสำคัญของการมีงานทำ โดยรับลงทะเบียนสมัครงานสำหรับคนพิการที่สนใจทำงาน ติดต่อประสานนายจ้าง/สถานประกอบการเพื่อรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง จัดส่งคนพิการที่ลงทะเบียนสมัครงานไปพบนายจ้างเพื่อพิจารณาบรรจุงาน จัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีคนพิการขึ้นทะเบียนหางานกับกรมการจัดหางาน จำนวน ๓,๙๕๓ คน และบรรจุงาน จำนวน ๒,๐๘๔ คน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) มีคนพิการขึ้นทะเบียนหางาน จำนวน ๑,๘๔๐ คน และบรรจุงาน จำนวน ๑,๐๑๗ คน ขณะเดียวกันกรมการจัดหางานยังได้จัดโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งขณะนี้ได้จ้างงานคนพิการไปแล้ว จำนวน 87 คน ทำงานในสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและในกรุงเทพมหานคร

สำหรับคนพิการที่ไม่สามารถทำงานหรือไม่ประสงค์จะทำงานในสถานประกอบการ สามารถดำเนินการตามมาตรา ๓๕ ทดแทนได้ กล่าวคือหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้าง/สถานประกอบการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือช่วยเหลืออื่นใดเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ โดยกรมการจัดหางานจะรับขึ้นทะเบียนคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕ และรับแจ้งการขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕ จากนายจ้าง/สถานประกอบการและคนพิการ ตรวจสอบมูลค่า รวมถึงการให้คำปรึกษาการดำเนินการตามมาตรา ๓๕ ในประเภทต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕ จำนวน ๖,๓๕๖ คน และได้รับสิทธิตามมาตรา ๓๕ จำนวน ๖,๓๑๙ คน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕ จำนวน ๘,๑๗๘ คน และได้รับสิทธิ จำนวน ๗,๙๕๔ คน

กรมการจัดหางานยังเน้นย้ำเรื่องการให้บริการที่เท่าเทียมและเข้าถึงสิทธิด้านการจัดหางานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยจัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ ยึดหลักเกณฑ์การดำเนินงานเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการดำเนินการตามมาตรา 35 เช่น มูลค่าต้องไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด คือ ๑๐๙,๕๐๐ บาท/ปี การจัดทำสัญญาขอใช้สิทธิของทั้งสองฝ่ายเป็นไปโดยสมัครใจ รายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิต้องไม่ซ้ำซ้อนกันโดยเจ้าหน้าที่จะต้องลงพื้นที่พบคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการว่าได้รับสิทธิเป็นไปตามคำขอใช้สิทธิหรือไม่ เป็นต้น สอบถามรายละเอียดหรือติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) อาคาร 3 ชั้น ภายในกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 นายวรานนท์ กล่าว
 
 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021