ก.แรงงาน นำร่อง 15 จว. ยกระดับคุณภาพชีวิตขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

by smethailandclub 05 เมย. 2017
Share:

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ต้องชื่นชมกลุ่มผู้นำแรงงานนอกระบบที่ได้ใช้ความพยายามอย่างเข้มแข็งในการที่จะแสดงให้ภาครัฐเห็นว่าแรงงานนอกระบบมีตัวตนและจับมือไปด้วยกันกับภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานนอกระบบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแนวทางการปฏิรูปประเทศ ตามกรอบกระบวนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ที่ได้ตั้งเป้าหมายในการนำแรงงานนอกระบบเข้าสู่ในระบบให้มากที่สุด เพื่อให้เข้าถึงความคุ้มครองทางสังคม โอกาสในการประกอบอาชีพและอื่นๆ ซึ่ง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญและติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดเช่นกัน

สำหรับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ จะเน้น ๓ เรื่องหลัก คือ 1) การสร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม 2) การเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อขยายโอกาสการมีงานทำ และ 3) การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการ ซึ่งทั้งสามเรื่องจะนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันทั้งในภาครัฐที่จะต้องจับมือกันทั้ง 9 กระทรวง 20 หน่วยงาน เพื่อให้แรงงานนอกระบบที่มีอยู่กว่า 21.3 ล้านคน จากกลุ่มผู้ที่ทำงานทั้งหมด 38.3 ล้านคน ได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการของรัฐ อาทิ ความสามารถด้านอาชีพ การคุ้มครองทางสังคม การเข้าถึงแหล่งทุน สุขภาพอนามัย เป็นต้น
            
กระทรวงแรงงาน ได้ตั้งเป้าหมายที่จะดูแลแรงงานนอกระบบให้มีหลักประกันความมั่นคงด้านสังคม และมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีให้ทั่วถึงทุกคน วันนี้ถือเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของภาคส่วนต่าง ๆ เพราะการสัมมนาครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างกระทรวงแรงงาน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายกลุ่มผู้นำแรงงานนอกระบบนำร่องทั้ง ๑๕ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี น่าน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ อุดรธานี ขอนแก่น สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร 
          
“ข้าราชการกระทรวงแรงงาน ต้องเข้าหากลุ่มแรงงานนอกระบบ รู้จักเข้าถึง รู้ว่าเขาต้องการอะไร ที่สำคัญต้องทราบข้อมูลของกลุ่มแรงงานนอกระบบว่าอยู่ที่ไหนบ้าง ประกอบอาชีพอะไร เขาต้องการพัฒนาอาชีพอะไร ได้เข้าถึงแหล่งทุนและระบบการคุ้มครองทางสังคมหรือไม่ หากเราทราบข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นโอกาสดีที่กลุ่มแรงงานนอกระบบจะเข้าถึงบริการที่ควรจะได้รับจากภาครัฐ”ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021