อพท.4 ขับเคลื่อนแบรนด์ "มรดกพระร่วง" ส่งเสริมธุรกิจสินค้าที่ระลึก

by smethailandclub 12 เมย. 2017
Share:


    องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-อพท. (องค์การมหาชน)โดย(อพท.4)  เดินหน้าเสริมฐานรากความแข็งแกร่งขับเคลื่อนแบรนด์ “มรดกพระร่วง”มุ่งเน้นการสร้างจุดสัมผัส (Touch Point) ถ่ายทอดเรื่องราวสื่อสารคุณค่าและภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างจุดขายและร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการในพื้นที่สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 

    อพท. ได้เข้ามาเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย สินค้าที่ระลึกในพื้นที่เพื่อให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาทั้งรูปลักษณ์ ประโยชน์ใช้สอย และภาพลักษณ์ ให้สินค้าที่ระลึกนั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านราคาให้กับตัวสินค้าได้ พร้อมๆ กับการเป็นสื่อบอกเล่าคุณค่าเรื่องราวมรดกพระร่วงและประสบการณ์การท่องเที่ยว 


   โดยในปีนี้ได้มีการจัดตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์”มรดกพระร่วง” 4+1 แห่ง ประกอบด้วย 1)จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง ณ ศูนย์บริการข้อมูลในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 2) อำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านทองสมสมัย ร้านต่อเงินต่อทอง ร้านสุนทรีผ้าไทย และที่อำเภอเมืองสุโขทัยจะเป็นร้านสัญจรในงานเทศกาลต่างๆ 


    การพัฒนาสินค้าที่ระลึกอพท. ได้ดำเนินการพัฒนาภายใต้ “แบรนด์มรดกพระร่วง” ในปี 2560 เปิดตัวในคอลเลคชั่นชุด “อุดมสุข” สื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแห่งอาณาจักรสุโขทัย “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ลวดลายของชิ้นงานส่วนใหญ่ปรากฏเป็นตัวปลา ตัวนก อักษรลายสือไท ดอกไม้ และความเชื่อความศรัทธาในศาสนา ทั้งเครื่องประดับ ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของตกต่างบ้าน เสื้อยืด กระเป๋า กล่องไม้สัก ฯลฯ 


    ทั้งนี้ อพท. ตั้งเป้าว่า “แบรนด์มรดกพระร่วง” จะเป็นที่รู้จักและรับรู้ โดย อพท. ในฐานะผู้ผลักดัน และขับเคลื่อนการสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว (Destination Brand) ร่วมกับคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังคาดหวังว่าการพัฒนาสินค้าที่ระลึกนี้จะนำมาซึ่งการต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์และมีความหลากหลาย เพื่อจำหน่ายให้แพร่หลายมากขึ้นต่อไปShare:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020