กรมพัฒน์ฯ สร้างฐานข้อมูล SME Service Provider

by smethailandclub 17 เมย. 2017
Share:

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คัดเลือกรายชื่อสำนักงานบัญชี และสำนักงานบัญชีคุณภาพที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ ทั่วประเทศ  เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.dbd.go.th  ให้ธุรกิจตั้งใหม่เลือก ใช้เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง สอนการบริหารจัดการธุรกิจ และให้คำปรึกษาด้านบัญชี  การันตี  “มั่นใจ เชื่อถือได้”

                         
นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า กฎหมายกำหนดให้     นิติบุคคลต้องจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งต้องจัดส่งงบการเงิน             ต่อกรมสรรพากร เพื่อประกอบการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี  ซึ่งการจัดทำบัญชีและงบการเงิน        ของธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการจากสำนักงานบัญชี เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการจ้างพนักงานประจำ  อีกทั้งผู้ให้บริการยังเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชีสูง  อีกทั้งมีความสามารถในการให้บริการด้านอื่นๆ เช่น การวางระบบบริหารจัดการ การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรฯ 
                        
“กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะที่กำกับดูแลการจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ได้รับการสอบถามจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการหาผู้ให้บริการ (SME Service Provider) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่เป็น SMEs  ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลรายใหม่ ยังเป็นมือใหม่ในการบริหารกิจการจึงต้องการที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ และเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินธุรกิจให้เข้มแข็งและมั่นคง  กรมฯ  จึงจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานบัญชีที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจโดยเผยแพร่รายชื่อธุรกิจที่เป็นสำนักงานบัญชีทั่วประเทศที่ผ่านการคัดกรองจากกรมฯ  เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
                         
1. รายชื่อสำนักงานบัญชี แสดงตามจังหวัดที่ตั้งของสำนักงาน สามารถสืบค้นได้ที่ www.dbd.go.th  หัวข้อ บริการข้อมูล > บัญชีและธรรมาภิบาล  > ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เลือกผู้ทำบัญชี        รายชื่อสำนักงานบัญชี  > รายชื่อและโทรศัพท์สำนักงานบัญชี
                         
2. สำนักงานบัญชีคุณภาพ  ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด สามารถสืบค้นได้ที่ www.dbd.go.th หัวข้อ  บริการข้อมูล  > บัญชีและธรรมาภิบาล > ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เลือกสำนักงานบัญชี  > รายชื่อสำนักงานบัญชี  > รายชื่อและที่ตั้งสำนักงานบัญชีตามภูมิภาค
                         
ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการที่ปรึกษาด้านการบัญชี  ภาษีอากร ตลอดจนคำแนะนำด้านการประกอบธุรกิจ สามารถใช้บริการจากสำนักงานบัญชีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมฯ ได้อย่างมั่นใจ และเชื่อถือได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร. 0 2547 5981, 0 25474414       e-mail : Accountingdbd@hotmail.com


Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020