พาณิชย์จับมืออาลีบาบา พัฒนา SMEs ทำการค้าผ่านออนไลน์

by smethailandclub 17 เมย. 2017
Share:

พาณิชย์จับมืออาลีบาบา พัฒนา SMEs ทำการค้าผ่านออนไลน์ หวังไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาค

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยความคืบหน้า พาณิชย์ร่วมมือกับอาลี บาบา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือกับ อาลี บาบา ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SMEs และการพัฒนา National E-Commerce Platform ตัวอย่าง จากความสำเร็จของ  อาลีบาบา กรุ๊ป  ในการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กๆ ในชุมชนห่างไกลให้สามารถทำการค้าทางออนไลน์ผ่าน Platform ของบริษัทอาลีบาบาฯ  ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการจัดตั้งสถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy หรือ NEA) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ของไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ผ่านเครือข่ายความร่วมมือที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ลาซาด้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทอาลีบาบาฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ภายใต้ สถาบัน NEA  โดยเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการค้าออนไลน์ในหลักสูตร “SMEs 4.0 เจาะตลาดออนไลน์”  ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก SMEs เป็นอย่างดี  มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้แล้ว กว่า 4,273 ราย

2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างวิทยากร (Train the trainers) ทั้งนี้ บริษัทลาซาด้าฯ    ได้ให้การอบรมวิทยากรไปแล้ว  จำนวน 250 ราย ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และกระทรวงดิจิทัลฯ มีกำหนดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิทยากรที่ผ่านการอบรมของบริษัทลาซาด้าฯ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 600 ศูนย์ทั่วประเทศ

3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในประเทศ โดยมีบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดตั้งคณะทำงานผลักดันความร่วมมือพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน และการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) ร่วมกับกลุ่มธุรกิจในเครืออาลีบาบา กรุ๊ป และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร เพื่อการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดการบูรณาการ    มากขึ้น และมีกลุ่มธุรกิจในเครืออาลีบาบา กรุ๊ป ให้แนวทางแก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าและการให้บริการ Fulfillment สำหรับธุรกรรม E-Commerce ระหว่างประเทศ โดยนำรูปแบบของ   กลุ่มธุรกิจในเครืออาลีบาบา กรุ๊ป มาปรับใช้กับการวางระบบงานคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)  ของไปรษณีย์ไทย

4) การเชิญชวนบริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป จำกัด มาลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมีการเชิญชวนบริษัทอาลีบาบาฯ มาลงทุนในโครงการ EEC เกิดผลเป็นรูปธรรม กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้             นำคณะทำงานของบริษัทลาซาด้าฯ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจในเครืออาลีบาบา กรุ๊ป เยี่ยมชม 3 นิคมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ในโครงการ EEC ได้แก่ (1) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (จ.ชลบุรี) (2) เหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด (จ.ชลบุรี) และ (3) อมตะซิตี้ (จ.ระยอง) และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนใน การหารือแนวทางพัฒนาโครงการ E-Commerce Park ในไทย  โครงการ Lazada E-Commerce Park ของบริษัทลาซาด้าฯ ถือเป็นโครงการสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และแสดงถึงความมุ่งมั่นในการลงทุนในประเทศไทยในอีกหลายปีข้างหน้า  โครงการนี้ จะเป็นศูนย์รวมของระบบโครงสร้างด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขั้นสูง และ Ecosystem ครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางโลจิสติกส์   เป็นการเปิดช่องทาง สู่ตลาดโลก และประเทศเพื่อนบ้านของไทย สามารถช่วยเหลือ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้ตรงตามแนวทางเศรษฐกิจ 4.0 ของรัฐบาลไทย      

 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020