ไป่ตู้ แอคเซส เล็งโอกาสทองของ SME ไทยแนะผู้ประกอบการเร่งรุกตลาดจีนให้ตรงจุด

by smethailandclub 19 เมย. 2017
Share:

ไป่ตู้ แอคเซส ที่ปรึกษาธุรกิจและการสื่อสารออนไลน์ตลาดจีนครบวงจร เผยถึงการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง โดยคิดเป็น 30% ของจำนวน นักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาประเทศไทย มากกว่านั้นยังนำรายได้เข้าประเทศมากกว่า 4 แสนล้านบาทต่อปี นอกจากธุรกิจท่องเที่ยวแล้วยังส่งผลถึงภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังมีโอกาสเข้ามาทำตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนได้อีกมาก
          
นางสาวพัชรพร สิริทรัพย์วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และประชาสัมพันธ์ ไป่ตู้ ประเทศไทย "หลังการวิเคราะห์ข้อมูลของทางไป่ตู้ แอคเซส จากแหล่งข่าวในประเทศจีนพบว่าประชากรจีนมีแนวโน้มที่จะมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวมากขึ้น แม้ประชากรจีนที่มีหนังสือเดินทางมีเพียง 15% ของประชากรทั้งหมด แต่จาการคาดการณ์พบว่าจะมีนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมทุกปี โดยในปี 2560 คาดว่าจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามากว่า 9 ล้านคน โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทต่อคนต่อวัน จากค่าเฉลี่ยเรื่องการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนที่ใช้ไปกับค่าที่พัก และอาหารที่มีมากถึง 2 หมื่นล้านบาท 
 
          
อีกทั้งยังพบว่าตลาดสินค้าประเภทของฝากมีมูลค่าสูงกว่า 18,000 ล้านบาท และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีก 8% ในปีนี้ โดยส่วนแบ่งของยอดขายตลาดประเภทของฝาก แบ่งเป็นกลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพร 50% กลุ่ม
          
อาหารและของทานเล่น 40% ส่วนอีก 10% ได้แก่ กลุ่มยา เวชภัณฑ์ และอาหารเสริม โดยมีความน่าสนใจอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงตลาดสินค้าของฝากในปีที่ผ่านมา สินค้าประเภทเครื่องสำอางที่มีอัตราการเติบโตมากแซงหน้าสินค้าประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือสมุนไพรไทย เนื่องมาจากสาเหตุ การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึกลุ่มลูกค้าที่มีมาก และการทำการตลาดจีนที่ตรงจุด ทำให้ไป่ตู้ แอคเซส เล็งเห็นถึงโอกาสทองของผู้ประกอบการรายย่อยที่อยากเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งการตลาดกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 
          
นางสาวพัชรพร กล่าวเพิ่มเติมว่า "ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และคุณภาพของนักท่องเที่ยวจีนทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยในไทยต่างหันมาให้ความสนใจในตลาดนี้อย่างคึกคัก ผู้ประกอบการรายย่อยส่วนมากจะเห็นความสำคัญของตลาดจีนและพยายามหาช่องทางการทำตลาดในประเทศจีน เช่น สร้างบัญชีใน Tmall และ Taobao เพื่อหาช่องทางการขาย หรือสร้างบัญชีโซเชียลมีเดียในประเทศจีนอย่าง WeChat หรือ Weibo เพื่อสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน แต่ช่องทางการทำการตลาดดังกล่าวอาจจะยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากพอ หรืออาจจะยังไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด ผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ และทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนโดยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติการท่องเที่ยวของชาวจีน ลักษณะการใช้จ่าย การวางแผนที่จะเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด และมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยอย่างมาก โดยจะต้องมองหาโอกาสที่จะเข้าถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนได้อย่างแม่นยำที่สุดเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้ และเพื่อที่จะได้จัดโปรโมชั่น หรือการโฆษณาสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

          
ไป่ตู้ แอคเซส เป็นที่ปรึกษา และให้บริการในการสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มนักเที่ยวเที่ยวจีนที่มีคุณภาพ โดยผ่านทางช่องทางการสื่อสารที่ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการชาวไทยที่มีความต้องเจาะกลุ่มตลาดจีน นักท่องเที่ยวจีน อันประกอบไปด้วย ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำจากการค้นหาผ่านทางเสิร์ชเอนจินอันดับหนึ่งในประเทศจีน รวมไปถึงช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์คชั้นนำ เว็บไซต์ และ ยังมีในเรื่องของแอพพลิเคชั่นแผนที่ ซึ่งทุกๆช่องทางที่เข้าถึงชาวจีน หรือ นักท่องเที่ยวจีนที่กล่าวมานั้น ล้วนเป็นช่องทางที่น่าเชื่อถือ และเข้าถึงในได้อย่างตรงและแม่นยำสูงสุด หากผู้ประกอบการชาวไทยเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างมูลค่าในตลาดของนักท่องเที่ยวจีนแบบมีคุณภาพนี้ ไป่ตู้ แอคเซส คือ ที่ปรึกษาที่ครบวงจรและเข้าใจในกลุ่มลุกค้าชาวจีนอย่างสูงสุด ติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการได้ที่ 02-784-6664 หรือ FB Baidu Access
 
Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021