สสว.ตอบรับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน SMEs

by smethailandclub 29 เมย. 2017
Share:

ในโอกาสที่พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในการประชุมอาเซียนซัมมิท ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยเน้นว่า อาเซียนได้มีการจัดทำแผนปฎิบัติการส่งเสริม SMEs และธุรกิจรายย่อยมาแล้วถึง  3 ฉบับร่วมกันในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา  ในฉบับแรกอาเซียนได้ระบุให้ทุกประเทศเร่งจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริม SMEs และสถาบันการเงินเพื่อ SMEs ฉบับที่ 2 เน้นการสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถต่างๆ ขององค์กรส่งเสริม SMEs เพื่อให้บริการกับธุรกิจ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนฉบับที่ 3 หรือฉบับปัจจุบัน  เน้นมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ SMEs ในภูมิภาคสามารถแข่งขันได้ในระดับระหว่างประเทศ และสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นธุรกิจที่สามารถใช้หรือสร้างนวัตกรรมเองได้ด้วย 

ประเทศไทยได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ของอาเซียนมาโดยตลอด และในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อย ผ่านโครงการและกองทุนประชารัฐ เพื่อพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการ SMEs และขนาดย่อยเต็มพื้นที่ทุกกลุ่มจังหวัดในระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษาที่ยังมีความตื่นตัวในการทำธุรกิจให้สามารถกลับไปตั้งต้นทำธุรกิจในภูมิลำเนาได้ ในส่วนของธุรกิจรายเล็กและรายย่อยในภาคเกษตรนั้น  ไทยก็ได้พยายามพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัฉริยะ ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ มาช่วยให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพื่มสูงขึ้น  และเกษตรกรเหล่านี้จะเป็นผู้ที่สามารถนำรายได้มาสู่ท้องถิ่นในที่สุด และมีส่วนช่วยให้การปรับโครงสร้างภาคเกษตรของไทยสัมฤทธิผลมากขึ้น
 

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทยในการประสานงานกับเจ้าภาพการประชุม กล่าวว่า สสว. จะหารือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนเพื่อหามาตรการมุ่งส่งเสริมธุรกิจรายย่อยให้สามารถขยายช่องทางด้านการตลาดได้อย่างแท้จริงในทางปฏิบัติ  และโครงการที่เป็นรูปธรรมที่ไทยร่วมมือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนคณะทำงานด้าน SMEs ของอาเซียนอยู่ คือ อีคอมเมอร์ซ ซึ่งจะเริ่มต้นจากการนำสินค้ารายย่อยไปแสดงในเวบไซด์ของอาเซียน  ซึ่งสสว. เป็นผู้ดูแลอยู่  และขั้นต่อไปจะทำการโปรโมทให้มีการซื้อขายได้จริง  นอกจากนั้น จะต้องมีการพัฒนาระบบจัดส่งสินค้า ซึ่งยอมรับว่าประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนยังไม่ก้าวหน้าในเรื่องนี้ การขนส่งยังมีต้นทุนสูงและเป็นอุปสรรคสำคัญของการค้าอีคอมเมอร์ซ  ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ของไทยได้ตระหนักถึงประเด็นข้อนี้และอยู่ในระหว่างการแก้ไข และอยู่ในระหว่างร่วมบูรณาการเพื่อช่วยกันปรับปรุง โดยธุรกิจขนาดย่อยเหล่านี้มีสัดส่วนประมาณ 90 เปอร์เซนต์จาก จำนวน SMEs ทั้งหมดในอาเซียน และส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในธุรกิจที่ไม่ใช่ภาคการผลิต อันได้แก่ ภาคการค้า บริการ และเกษตร

ทั้งนี้ สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนกำลังเสนอผลักดันให้เกิดโครงการที่ธุรกิจขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยงให้ธุรกิจขนาดเล็กในอาเซียน ขณะเดียวกันไทยก็ได้สร้างความร่วมมือสามฝ่ายระหว่างรัฐ เอกชนรายใหญ่ และกิจการขนาดเล็ก รวมถึงเศรษฐกิจในภูมิภาคในลักษณะพี่ช่วยน้อง  โดยเฉพาะมาตรการภาครัฐที่ใช้จูงใจให้เอกชนรายใหญ่ช่วยเหลือรายเล็กในลักษณะการผ่อนปรนภาษีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เอกชนรายใหญ่นำนวัตกรรมสมัยใหม่มาให้กิจการเล็กๆ ด้วย   เพระ SMEs  มีบทบาทสำคัญไม่เพียงแต่แค่มิติทางเศรษฐกิจ แต่ยังครอบคลุมถึงมิติทางสังคม เพราะมีจำนวนมาก กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค หากประเทศอาเซียนสามารถดูแลให้ธุรกิจเหล่านี้มีความมั่นคงแข็งแกร่งได้ ก็เท่ากับช่วยให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของและลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ อันเป็นความท้าทายของประเทศไทยและอาเซียนในภาพรวม

 
สามารถรับชมวิดีโอ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในการประชุมอาเซียนซัมมิท ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ที่ :
https://www.facebook.com/attanisa.changchaitum/videos/1306958376067599/

 
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021