ISMED เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวด "INNO OTOP"

by smethailandclub 04 พค. 2017
Share:
 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักธุรกิจโครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP”
 
กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ในโครงการ INNOOTOP กระตุ้นให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดต่อยอดอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงธุรกิจ มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน
 
โครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ได้กำหนดกลุ่มธุรกิจ OTOP ไว้ 5 ประเภท ได้แก่ 1. อาหาร 2. เครื่องดื่ม 3. ผ้า เครื่องแต่งการ 4. ของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก 5. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะให้มีศักยภาพทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับนวัตกรรม สร้างแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการ Workshop กับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ อาทิ 
 
1. การถ่ายทอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในเชิงนวัตกรรมของแต่ละแบรนด์ 
 
2.การโค้ชชิ่ง (Coaching) โดยที่ปรึกษามืออาชีพ ในหัวข้อการตลาดสมัยใหม่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ 
 
3. การพัฒนาแบรนด์ ได้แก่ ชื่อแบรนด์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสลากสินค้า (Tag)  
 
4.การพัฒนาสื่อส่งเสริมการขาย ได้แก่ โรลอัพ โมบายดิสเพลย์ และแผ่นปลิวสำหรับแนะนำสินค้า 5.เชื่อมโยงการขายสู่ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง      
 
เปิดรับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง 15-30 ปี จำนวน 75 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
 
กลุ่มที่ 1 เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้สนใจที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 35 ราย
 
กลุ่มที่ 2 เยาวชนที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556-2558 และโครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2559 ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี จำนวน 40 ราย
 
เปิดรับสมัครผ่านช่องทาง
กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/dhoO42
 
รูปแบบการนำเสนอผลงาน ดังนี้
- นำเสนอแนวคิด ประมาณ 1-3 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วยรายละเอียดพร้อมภาพประกอบ
 
- คลิปวิดีโอนำเสนอไอเดีย ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 
ส่งมาที่ innootop@gmail.com หรือ Inbox ที่ https://www.facebook.com/innootop/messages
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-19 พฤษภาคม 2560
 
ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 
 
สำหรับรางวัลพิเศษ 5 รายที่มีนวัตกรรมโดดเด่น จะได้รับใบประกาศพร้อมเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.innootop.com
Facebook : http://www.facebook.com/innootop
โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 082-4502615 , 082-4502613
 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
    ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักธุรกิจโครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP”

    กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ในโครงการ INNOOTOP กระตุ้นให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดต่อยอดอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงธุรกิจ มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน

     โครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ได้กำหนดกลุ่มธุรกิจ OTOP ไว้ 5 ประเภท ได้แก่ 1. อาหาร 2. เครื่องดื่ม 3. ผ้า เครื่องแต่งการ 4. ของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก 5. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะให้มีศักยภาพทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับนวัตกรรม สร้างแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการ Workshop กับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ อาทิ 

    1. การถ่ายทอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในเชิงนวัตกรรมของแต่ละแบรนด์ 

    2.การโค้ชชิ่ง (Coaching) โดยที่ปรึกษามืออาชีพ ในหัวข้อการตลาดสมัยใหม่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ 

    3. การพัฒนาแบรนด์ ได้แก่ ชื่อแบรนด์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสลากสินค้า (Tag)  

    4.การพัฒนาสื่อส่งเสริมการขาย ได้แก่ โรลอัพ โมบายดิสเพลย์ และแผ่นปลิวสำหรับแนะนำสินค้า 5.เชื่อมโยงการขายสู่ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง      

    เปิดรับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง 15-30 ปี จำนวน 75 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
 
    กลุ่มที่ 1 เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้สนใจที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 35 ราย

    กลุ่มที่ 2 เยาวชนที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556-2558 และโครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2559 ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี จำนวน 40 ราย

เปิดรับสมัครผ่านช่องทาง
กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/dhoO42

รูปแบบการนำเสนอผลงาน ดังนี้
- นำเสนอแนวคิด ประมาณ 1-3 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วยรายละเอียดพร้อมภาพประกอบ

- คลิปวิดีโอนำเสนอไอเดีย ความยาวไม่เกิน 3 นาที

ส่งมาที่ innootop@gmail.com หรือ Inbox ที่ https://www.facebook.com/innootop/messages
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-19 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 

สำหรับรางวัลพิเศษ 5 รายที่มีนวัตกรรมโดดเด่น จะได้รับใบประกาศพร้อมเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.innootop.com
Facebook : http://www.facebook.com/innootop
โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 082-4502615 , 082-4502613

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021