​ 1 เดือน SME ขอกู้ 4,000 ล. โครงการ “SMEs Transformation Loan”

by smethailandclub 05 พค. 2017
Share:


    นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) เปิดเผยว่า โครงการ “SMEs Transformation Loan” ได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ล่าสุดเป็นระยะเวลา1 เดือน มีผู้ประกอบการเข้ายื่นขอสินเชื่อแล้ว 4,000 ล้านบาท อนุมัติแล้ว 67 ราย เป็นจำนวนเงิน 268 ล้านบาท

    ทั้งนี้กว่า 63% เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีศักยภาพหรือมีแนวโน้มเติบโตเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0, ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจทำให้กิจการมีปัญหาด้านสภาพคล่อง 32% และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ หรือที่มีนวัตกรรม อยู่ 5%

    นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเพื่อเดินสายสร้างความเข้าใจ สนับสนุนผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินอีก 6 จังหวัด อาทิ ลพบุรี ในวันที่ 4 พฤษภาคม, พิษณุโลกและนครปฐม ในวันที่9 พฤษภาคม, ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 12 พฤษภาคม, น่าน ในวันที่ 19 พฤษภาคม และกระบี่ ในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานและยื่นขอสินเชื่อได้ ณ ทุกสาขาทั่วประเทศ

    โครงการ SMEs Transformation Loan มีวงเงิน 15,000 ล้านได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มุ่งเน้นการพัฒนาให้องค์ความรู้การประกอบธุรกิจและการวางแผนธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง พร้อมช่วยเหลือด้านเงินทุน ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% คงที่ 3 ปีแรก ส่วนปีที่ 4-7อัตราดอกเบี้ย MLR โดยกรณีกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ค้ำประกันได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์

    นายสมชายกล่าวว่าผู้ประกอบการสามารถแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเอสเอ็มอีทั้งในด้านเงินทุนและองค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอีให้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยที่สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0

    ทั้งนี้ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดและคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย/ประเภทธุรกิจที่จะส่งเสริมสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว เช่น ภาคการเกษตร, แปรรูปอาหาร, แหล่งท่องเที่ยว,กลุ่มสตาร์ทอัพ และกลุ่มเทคโนโลยี นวัตกรรม โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายแต่ละจังหวัดรับทราบแนวทางต่อไป

 
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020