อุตฯชงงบ 5.9 พันล้านลุย5 แผนงานพัฒนา SME - นิคม - ระเบียงเศรษฐกิจ

by smethailandclub 11 พค. 2017
Share:    นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอของบประมาณ ประจำปี 2561 จำนวน 5,901 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ราว 1% หรือ 21 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล 47% จำนวน 2,770 ล้านบาท เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

    สำหรับแผนงานในปี 2561 ตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงอุตสาหกรรม มี 5 เรื่องหลัก ได้แก่ ศูนย์ทดสอบ ยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ วงเงินในการพัฒนา 625 ล้านบาท โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 122 ล้านบาท การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 660 ล้านบาท การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 286 ล้านบาท และเอสเอ็มอี 567 ล้านบาท

    นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายใน 286 ล้านบาท ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน เข้มแข็ง 104 ล้านบาท ผ่านการพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมชุมชน หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงงบประมาณที่ลงจังหวัด การพัฒนาโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 53 ล้านบาท การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 46 ล้านบาท และอื่นๆ อีก 21 ล้านบา

    "ในการผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในปีหน้าจะ เข้มข้นขึ้น โดยกระทรวงจะเข้าไป ส่งเสริมใน 7 สาขา ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ แปรรูปอาหาร หุ่นยนต์ เชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ส่วนที่เหลือ เช่น การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการบินและโลจิสติกส์ จะเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง" นายสมชาย กล่าว

    ทั้งนี้ คาดว่าคณะกรรมาธิการฯ จะไม่ตัดลดงบประมาณที่เสนอขอไปอีก เพราะงานหลักของกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนี้ล้วนเป็นยุทธศาสตร์ของ การพัฒนาประเทศ มีส่วนในการสร้างรายได้แก่ประชาชนรวมทั้งดึงการลงทุนใหม่ๆ เข้ามา ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ได้


Share:

Related Articles

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020