สสว. จัดประกวด SMEs Start up Awards 2017 ปั้นผู้ประกอบการหน้าใหม่ไฟแรง

by smethailandclub 22 พค. 2017
Share:
 
สสว. จัดประกวด SMEs Start up Awards 2017 ปั้นผู้ประกอบการหน้าใหม่ไฟแรง     เน้นพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากลสสว. ชวนผู้ประกอบการหน้าใหม่ไฟแรง ที่มีศักยภาพและมีการจัดการธุรกิจที่ได้มาตรฐานร่วมประกวด “SMEs Start up Awards 2017” มุ่งพัฒนา SMEs ไทยให้ได้มาตรฐานสากล หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ SMEs มีธรรมาภิบาลและระบบบริหารจัดการที่ดี ควบคู่ไปกับธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน            นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า “ในปี 2560 นี้ สสว. เล็งเห็นความสำคัญกับผู้ประกอบการ SMEs หน้าใหม่ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากที่ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐาน อีกทั้งมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประเทศได้ จึงริเริ่มการจัดประกวดรางวัล “SMEs Start up Awards 2017” ขึ้น เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มนี้ นำไปพัฒนาศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากล เป็นทางลัดในการติดปีกธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

            โดยผู้ประกอบการที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมประกวด “SMEs Start up Awards 2017”  จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ ดำเนินธุรกิจที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ E-commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือเป็นนิติบุคคล หรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร มีการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวดไม่เกิน 3 ปี และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมายต้องเป็นธุรกิจเอกชนหรือธุรกิจในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 75%และผู้บริหารหลักของกิจการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย


            สสว. หวังว่าการประกวด “SMEs Start up Awards 2017” จะเป็นแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานอย่างมืออาขีพ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มนี้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถขยายกิจการได้อย่างก้าวกระโดด เป็นกำลังที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยต่อไป                ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล “SMEs Start up Awards 2017” สามารถดาวน์โหลด และยื่นใบสมัครได้ที่ www.SMEsNationalAwards.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร โทรศัพท์ 097-224-9933 หรือ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจSMEs สสว. โทรศัพท์02-619-5500 ต่อ 576 หรือ 585 และwww.facebook.com/smesnationalawards    

 

 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021