​แอกซ่า ประกันชีวิต บุกตลาดประกันการลงทุน มุ่งมั่นผู้นำประกันชีวิตด้านการลงทุนและสุขภาพ

by SME Thailand. 02 เมย. 2018
Share:                บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต แอกซ่า ประกันชีวิต บุกตลาดประกันการลงทุน มุ่งมั่นผู้นำประกันชีวิตด้านการลงทุน และสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา พร้อมแถลงผลประกอบการประจำปี 2560 ด้วยยอดเบี้ยรับประกันรวม 63.3 พันล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ จำนวน 12.36 พันล้านบาท


                มร. เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร แอกซ่า ประเทศไทย และ ประธานกรรมการบริหาร      บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า ในปี 2561 นี้ ธุรกิจด้านประกันชีวิตควบการลงทุน และประกันสุขภาพ จะยังคงเป็นกลยุทธ์หลักที่สำคัญ และช่วยขับเคลื่อนกรุงไทย–แอกซ่า  ประกันชีวิต ให้ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตควบการลงทุน และสุขภาพ 
จากผลการวิจัย พบว่า ลูกค้ามีความสนใจที่จะสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงิน ผ่านการลงทุนเพิ่มมากขึ้น กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางการเงิน “Wealth Seminar – ไขความลับการลงทุนประตูสู่ความมั่งคั่ง” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศไทย  ซึ่งได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนของบริษัทฯ ที่มีความยืดหยุ่นสูง 

                โดยลูกค้าสามารถปรับสัดส่วนของการลงทุน และความคุ้มครองได้ตามความต้องการในทุกช่วงชีวิต ซึ่งการปรับสัดส่วนการลงทุนตามความต้องการ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดจากกองทุนที่แนะนำและคัดเลือกโดยกรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ในงานสัมมนา ลูกค้าจะได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุน และแนะแนวทางการลงทุนอย่างชาญฉลาดจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาทิ ไออินเวสท์ และ ไอเวลท์ตี้

                ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มจัดงานสัมมนากว่า 30 ครั้ง ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถสร้างยอดขายเบี้ยรับประกันภัยปีแรกได้สูงกว่าถึง 1 พันล้านบาท และทางบริษัทฯ ยังมีแผนในการจัดสัมมนาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจำนวน 100 สัมมนาตลอดปี 2561 ทั่วประเทศไทย


                นอกจากตลาดประกันชีวิตควบการลงทุน และการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินแล้ว กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตยังมีแผนเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ซึ่งเน้นการให้ความสำคัญและสร้างการตระหนักรู้ถึงการมีประกันสุขภาพ ซึ่งบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงในระยะยาว จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์บางแบบ เป็นการให้ความคุ้มครองลูกค้าระยะยาวกว่า 10 ปี หรือตลอดอายุของลูกค้า ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา และรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าทุกรายของเรา เพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ตลอดทุกช่วงเวลา ตั้งแต่เริ่มรับการวินิจฉัย เข้ารับการรักษา จนกระทั่งหายจากการเจ็บป่วย โดยแผนโฆษณาจะทำผ่านสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง  


                อีกทั้งในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) พร้อมสัญญาเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์ประกันเพื่อการเกษียณ และประกันคุ้มครองสุขภาพ ที่จะขายผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ 


                ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ มีแผนงานปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ หรือที่ว่า “แบรนด์ รีเฟรช” โดยเป็นการปรับรูปลักษณ์ และความเป็นตัวตนของแบรนด์ ให้เป็นแบรนด์ที่มีความทันสมัย เรียบง่าย และมีชีวิตชีวา การทำแบรนด์ รีเฟรชในครั้งนี้ เกิดจากเสียงสะท้อนของลูกค้า และความต้องการของกรุงไทย–แอกซ่า ที่ต้องการ “ให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา” โดยจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านงานกิจกรรม สื่อต่างๆ และภาพยนตร์โฆษณาของเราที่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ 


                ในปีที่ผ่านมา กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มียอดการลงทุนรวมที่ 235 พันล้านบาท และยังคงเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหุ้นทุนร้อยละ 7  พันธบัตรร้อยละ 83 กองทุนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 3 ตราสารการเงินระยะสั้นร้อยละ 1  และการลงทุนด้านอื่นๆ อีกร้อยละ 6   


                ผลการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีเบี้ยรับปีแรก จำนวน 12.36 พันล้านบาท และเบี้ยรับรวม จำนวน 63.37 พันล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนเบี้ยรับปีแรก ตามช่องทางจัดจำหน่าย ดังนี้ ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคารจำนวน 5.82 พันล้านบาท ช่องทางตัวแทน 6.28 พันล้านบาท ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร 250 ล้านบาท และอีบิซิเนส 15 ล้านบาท


                กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางธนาคารผ่านธนาคารกรุงไทย และมีตัวแทนฝ่ายขายกว่า 15,000 คน และสำนักงานตัวแทนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกว่า 106 สำนักงาน ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มสำนักงานตัวแทนอีก 15 แห่ง และเพิ่มจำนวนตัวแทน 2,000 คน นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มและพัฒนางานขายให้ฝ่ายขายของเรามีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และการใช้เครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งคุณภาพการขาย และความพึงพอใจของลูกค้า

                สำหรับปี 2561 มองว่า จะเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทาย สำหรับธุรกิจประกัน ด้วยการแข่งขันด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า แต่ผมยังมั่นใจว่า ธุรกิจประกันจะยังคงมีโอกาสเติบโตอีกมาก ในประเทศไทย” 
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021