สสว. ผุดเว็บไซต์ SME ONE รวมทุกเรื่องธุรกิจ ครบจบในที่เดียว

by SME Thailand 07 กย. 2018
Share:


 
     จากปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการ SME ที่ผ่านมาคือ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ ข่าวสาร หรือบริการต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น ทำให้พลาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง จึงเป็นที่มาให้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีแนวคิดในการจัดทำช่องทางกลาง ในรูปแบบของ Web Portal เพื่อรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้และบริการของหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ “SME ONE” และเริ่มเปิดทดลองให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา 

 
     ในเรื่องนี้ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สสว. ไม่ได้หยุดนิ่งการพัฒนา ทั้งในเรื่องรูปแบบให้น่าสนใจ เข้าถึงง่าย มีข้อมูลที่หลากหลาย และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล องค์ความรู้สำหรับ SME ในทุกมิติ โดยเป็น Platform ที่มีระบบการให้บริการที่สะดวกและเป็นดิจิทัลมากขึ้น ที่สำคัญได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐไปสู่ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน เข้ามาร่วมบูรณาการความร่วมมือกับ สสว. รวม 69 หน่วยงาน ซึ่งเป็นที่มาของการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในวันนี้” ผอ.สสว. กล่าว 
 
     ทั้งนี้ SME ONE จะเป็น Single Platform โดยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจทุกด้านให้กับผู้ประกอบการ SME ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่/Startup และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเชิงลึกในด้านเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์ในสาขาธุรกิจของ SME ข้อมูลเชิงเทคนิคและเทคโนโลยี บทความจากแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ่งจะเป็น Exclusive Content และเทคนิคต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ โดยจะนำเสนอในรูปแบบที่สั้นกระชับ และเข้าใจง่าย ทั้งในรูปแบบ InfoGraphic และ Clip VDO 
 
 
     จุดเด่นสำคัญของ SME ONE คือ SME Calendar ที่จะรวบรวมกิจกรรมของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนา SME ที่พร้อมจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และ Social Media เช่น Line และ Facebook ฯลฯ นอกจากนี้จะมีระบบการแจ้งเตือนให้กับสมาชิกของ SME ONE ได้รับรู้ทันทีพร้อมกันเมื่อมีโครงการ หรือบริการใหม่ๆ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถเข้าถึงกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ได้ทันการณ์บนระบบ ทุกเวลา และทุกรูปแบบ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

     นอกจากนี้ จะเป็นแหล่งรวบรวมหน่วยงานสนับสนุนทางด้านเทคนิคสำหรับการพัฒนา SME เช่น ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันทดสอบด้านต่างๆ และศูนย์ช่วยเหลือเฉพาะด้าน รวมถึงผู้ให้บริการอื่นๆ อาทิ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยจัดทำระบบบัญชี ระบบภาษี เป็นต้น ขณะเดียวกัน SME ONE จะทำหน้าที่จะเป็นด่านแรกของการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก SME ทั้งข้อมูลเชิง Demand Side และ SME Profile ซึ่งจะเป็นส่วนเติมเต็มและพัฒนาให้กลายเป็น SME Big Data ในอนาคต และจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการจัดทำมาตรการหรือโครงการเพื่อรองรับความต้องการของ SME ได้อย่างถูกต้องและถูกจุด นอกจากนี้จะเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้แบบ Real-TIme 
         

     “เว็บไซต์ SME ONE จะตอบโจทย์ความต้องการทั้งผู้ประกอบการ SME และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ SME ที่ต้องการพัฒนา ยกระดับธุรกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน มองเห็นโอกาสและช่องทางการพัฒนาธุรกิจ ผู้ที่ต้องการขอคำปรึกษาแนะนำ ต้องการทดสอบสินค้า ได้มีแนวทางมากขึ้น ส่วนกลุ่มที่ไม่รู้ถึงโครงการ บริการของภาครัฐ เอกชน ก็ได้มองเห็นและเลือกที่เข้าร่วมได้ตรงความต้องการ ขณะที่ภาครัฐที่ต้องการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ สามารถคัดสรรกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกับศักยภาพและความต้องการ  โดย SMEONE ถูกออกแบบและพัฒนาให้ SME เข้ามาสืบค้นข้อมูล ลงทะเบียนรับบริการ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้ เพื่อเป็นตัวช่วยพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” ผอ.สสว. กล่าว

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021