the Asianparent เผยผลสำรวจ 2018 Thailand Digital Mums พบพฤติกรรมคุณแม่ไทยช้อปออนไลน์โด่ง

by SME Thailand. 19 ธค. 2018
Share:
 
 
                   theasianparent.com เว็บไซต์ครอบครัวชื่อดังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เผยผลการศึกษาพฤติกรรมการเสพสื่อของคุณแม่เอเชียยุคใหม่ประจำปี จากการใช้จ่ายในครัวเรือนของกลุ่มคุณแม่ไทย พบเป็นผู้ทรงอิทธิพลในการซื้อของเข้าบ้าน และมีพฤติกรรมช้อปออนไลน์สูง  โดยใช้ smartphone เป็นเครื่องมือในการช้อปผ่านทางเว็บไซต์ดัง และช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook และ LINE ติดอันดับยอดนิยม

                   กลุ่มคุณแม่ไทย เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงและเป็นเป้าหมายทางการตลาดที่น่าจับตามองครอบคลุมทุกผลิตภัณท์และบริการตั้งแต่ผลิตภัณท์สำหรับลูกน้อย ยันสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ทั้งนี้ ในเรื่องของการใช้อินเตอร์เน็ตของคุณแม่ไทยรวมทั้งการใช้ชีวิตในรูปแบบดิจิทัล ได้เพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นโอกาสสำหรับนักการตลาดในการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ เพราะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสูง ซึ่งไม่ได้ซื้อเฉพาะสำหรับตนเองเท่านั้น แต่รวมถึงทุกคนในครอบครัว  โดยการทำการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มคุณแม่ในปัจจุบันนี้ จำเป็นต้องเน้นในเรื่องของดิจิทัลเป็นลำดับแรก

                   คุณพิลาวรรณ วานิชชินชัย  Deputy Country Manager   กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการทำผลสำรวจนี้ 1. เพื่อให้ทราบถึงความชอบและความถี่ ในการใช้สื่อออนไลน์ ของกลุ่มคุณแม่ 2. เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มของพฤติกรรมและทัศนคติในการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มคุณแม่  3. เพื่อให้นักการตลาดทราบถึงพฤติกรรมของกลุ่มคุณแม่ และวิธีการทำการตลาดเพื่อพิชิตใจกลุ่มเป้าหมาย


                   จากการสุ่มสำรวจคุณแม่กลุ่มตัวอย่าง จำนวนกว่า 1,000 คน โดยการทำแบบประเมินทางออนไลน์  ผลสำรวจออกมาน่าสนใจดังนี้

                   คุณแม่ส่วนใหญ่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นหลังจากตั้งครรภ์ โดยใช้งานมากถึง 46.69% เพิ่มขึ้นมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน (20.75%) ซึ่งเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการท่องโซเชียลมากที่สุด (77.10%) รองลงมาจะเป็นการเข้าไปหาข้อมูลตามเว็บไซต์เกี่ยวกับครอบครัว (Parenting Sites) (75.31%) ถัดมาคือ ซื้อของออนไลน์ (62.43%) เสิร์ชหาข้อมูลทั่วไปทางอินเทอร์เน็ต (42.58%) เช็คอีเมล์ (37.57%) และเรื่องอื่นๆ (4.29%) ตามลำดับ  

                   อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ (91.95%) โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมงต่อวัน ถัดมาเป็นคอมพิวเตอร์ (7.51%) ใช้เวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงในแต่ละวัน และแท็บเล็ต (0.54%) ใช้เวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงในแต่ละวันเช่นกัน ระบบปฏิบัติการที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแอนดรอยด์ อยู่ที่ 70.66% ในขณะที่ ios มีเพียง 29.34% เท่านั้น แต่หากแยกโทรศัพท์ออกเป็นแบรนด์ต่างๆ พบว่า อันดับหนึ่งที่มีผู้ใช้มากที่สุด คือ iPhone (29.34%) ตามมาด้วย Samsung (26.30%) Vivo (12.16%) และ Huawei (9.48%) ตามลำดับ

                   ประเภทของบทความที่คุณแม่ได้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย และมีการเปิดอ่านอยู่บ่อยครั้ง 5 อันดับ ได้แก่ ครอบครัวและเด็ก (85.69%) อาหาร (63.86%) แฟชั่นและความงาม (38.82%) รีวิวสินค้าต่างๆ (38.28%) และการท่องเที่ยว (36.31%) ตามลำดับ

                   สำหรับบทความเกี่ยวกับครอบครัวและเด็ก บทความที่คุณแม่อ่านบ่อยที่สุด คือ เรื่องพัฒนาการของทารกและเด็ก (75.85%) รองลงมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการ (62.43%) ถัดมาเป็นเรื่องการศึกษา (43.11%) ตามลำดับ

                   ในกรณีที่คุณแม่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับครอบครัวและเด็ก ส่วนใหญ่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับครอบครัว (76.03%) ค้นหาข้อมูลจากการเสิร์ช (68.69%) สอบถามจากบุคคลใกล้ชิด (57.25%) ถามจากหมอหรือผู้เชี่ยวชาญ (51.88%)  และดูตามโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊ก และเฟซบุ๊กกรุ๊ป (44.72%)

                   แอปพลิเคชั่นที่คุณแม่มักใช้ในการสื่อสารส่วนมากเป็น Line (89.45%) และ Facebook Messenger (89.27%) ถัดมาจะเป็น Instagram (20.39%) WhatsApp (2.33%) และ Wechat (2.15%)  ตามลำดับ     โดยที่แม่ส่วนใหญ่มักจะชอบเข้าไปมีปฎิสัมพันธ์กับคุณแม่ท่านอื่นๆ ผ่านกลุ่มของเฟซบุ๊กหรือชุมชนออนไลน์ต่างๆ เกือบตลอดทั้งวัน (30.05%) ทั้งยังมีบัญชีโซเชียล (Social Media accounts) ที่เป็น Facebook มากเป็นอันดับหนึ่ง(97.50%) รองลงมาเป็น Line (93.02%) ที่ต่างจากกันเพียงเล็กน้อย ถัดมาเป็นInstagram (60.11%) YouTube (55.46%) Twitter (20.39%) ตามลำดับ

                   การติดตามโซเชียลมีเดียของสินค้าและบริการแบรนด์ต่างๆ นั้น คุณแม่มักจะติดตามเพราะต้องการอัปเดตสินค้าล่าสุดหรือข้อเสนอใหม่ๆ เป็นอันดับแรก(77.10%)รองลงมา คือ ต้องการทราบถึงโปรโมชั่น และส่วนลดต่างๆ(74.42%)สำหรับประเภทของสินค้าหรือบริการที่คุณแม่ติดตามมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ สินค้าเด็ก (87.30%) สินค้าแฟชั่นและของออนไลน์ (57.96%) อาหาร (52.95%) สุขภาพ(41.68%) และการท่องเที่ยว (36.49%) ตามลำดับ

                   เวลาคุณแม่ค้นหาข้อมูลของสินค้าหรือบริการสำหรับเด็ก คุณแม่มักจะทำการเสิร์ชหาข้อมูล/ดูรีวิวสินค้าหรือบริการเป็นอันดับแรก (74.42%) ถัดมาจะดูจากเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับครอบครัว (70.13%) ดูจากโซเชียลมีเดีย (55.10%) และสอบถามจากบุคคลใกล้ชิด(41.86%) โดยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการมักจะทำการเสิร์ชหาข้อมูล/ดูรีวิวสินค้าหรือบริการเป็นอันดับแรกเช่นเดียวกัน (62.97%) ถัดมาจะดูตามเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับครอบครัว (58.14%) และสอบถามจากบุคคลใกล้ชิด (49.91%)

                    ทางด้านของการซื้อสินค้าออนไลน์ แม่ไทยส่วนใหญ่จะซื้อของอย่างน้อยเดือนละครั้ง คิดเป็น 91.05% แบ่งเป็น ซื้อประมาณ 2-3 ครั้งต่อเดือน (31.66%) ซื้อเดือนละครั้ง (30.05%) หลายครั้งต่อสัปดาห์ (15.21%) และทุกสัปดาห์ (14.13%) ตามลำดับ เหตุผลที่คุณแม่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์เพราะว่าสะดวก (83.89%) ประหยัดเวลา ไม่ต้องออกจากบ้าน (83.10%) และยังได้ราคาที่ถูกกว่า โปรโมชั่นที่ดีกว่า (77.41%)

                   ประเภทสินค้าที่คุณแม่มักจะซื้อผ่านทางออนไลน์บ่อยๆ 5 อันดับได้แก่ เสื้อผ้าเด็ก (74.26%) รองลงมาเป็น ของใช้เด็ก (69.55%) ถัดมาเป็นเสื้อผ้าสำหรับแม่เอง (45.38%) สินค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอางและความงาม (39.29%) ของใช้ทั่วไป (39.10%) ของใช้ภายในบ้าน (27.31%) และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (11.79%) ตามลำดับ

                   สำหรับช่องทางที่ใช้ซื้อของออนไลน์ อันดับหนึ่งคือ ทางเฟซบุ๊ก (75.44%) อันดับรองลงมา คือ Lazada (70.73%) ถัดมาเป็น Shopee (61.49%) และ Line (42.24%) ตามลำดับ 

                   โดยที่ “คุณแม่” กว่า 98% มักจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อของเข้าบ้าน และคุณแม่มากถึง 58.86% มักจะเป็นคนตัดสินใจซื้อของเข้าบ้านทุกครั้ง ส่วนคุณแม่อีก 39.18% จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นบ้างในบางโอกาส  

                   คุณวีรติ ถิ่นนาเวียง Associate Regional Head of content  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทิคเกิ้ลมีเดีย เป็นผู้ผลิตสื่อออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งสร้างเนื้อหาเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในด้านต่าง ๆ ของผู้หญิงถึง 4 เว็บไซต์ ได้แก่th.theasianparent.com เว็บไซต์ครอบครัวอันดับหนึ่งของประเทศไทย ได้เข้ามาให้บริการในประเทศไทยเมื่อปี 2557 มียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์เกือบ 4  ล้านคนต่อเดือน มีผู้ติดตามในแฟนเพจมากกว่า 1 ล้านคนเราสร้างสรรค์และพัฒนาคอนเทนต์ของโดยอ้างอิงจากข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจและติดตามพฤติกรรมของผู้อ่านของเราอย่างใกล้ชิด ใน Social Media ซึ่งมีผู้เข้ามาใช้งานและการมีส่วนร่วมที่สูง  ทำให้เราผลิตคอนเทนต์ได้ตรงตามความต้องการและตอบโจทย์ชีวิตและปัญหาของคุณแม่ไทยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ดีรวมไปถึงการมี Social Media ที่แข็งแรง มีผู้ติดตามจำนวนมาก ทำให้  theAsianparent  เป็นมากกว่าเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ แต่เรายังเป็นสังคมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคุณแม่ได้เข้ามาส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันระหว่างคุณแม่ด้วยกันเองอีกด้วย


                   นอกจากนี้ ยังมี Asian Money Guide ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการเงินและการออมในแบบฉบับของผู้หญิง และสองเว็บไซต์ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุด คือ Herstyle Asia นำเสนอเกี่ยวกับแฟชั่นและความสวยความงาม และ Nonilo นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร งาน DIY และการตกแต่งบ้าน อีกด้วย
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021