รัฐร่วมม.ชินวัตรเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทย

by System 15 พย. 2012
Share:

 


นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าในปี 2558 มีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของแรงงานไทย จึงต้องมีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยชินวัตรในการขับเคลื่อนกลไกดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การแก้ปัญหาความอ่อนด้อยด้านภาษาและไอทีของแรงงาน ด้วยการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรม เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง ภาษาอาเซียน และวัฒนธรรมอาเซียน เป็นต้น

ส่วนด้านไอทีก็จะมีการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากร/ครูฝึกของกรมฯ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับแรงงาน และกรมฯ ยังจะให้การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองสถานประกอบกิจการสามารถนำไปใช้ฝึกอบรมและนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ได้ รวมถึงร่วมกันจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารนานาชาติ และจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านอาหาร และขยายไปยังสาขาอาชีพอื่นๆ อีกด้วย โดยมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันแรงงานไทยให้สามารถแข่งขันในเวที AEC และนานาชาติต่อไป
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021