“พาณิชย์”จุดประกายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ใช้นวัตกรรมต่อยอดสินค้าเกษตรไทย

by SME Thailand. 08 มีค. 2019
Share:     “เพราะความสำเร็จเกิดจากแรงบันดาลใจ” กรมการค้าต่างประเทศจัดงานสัมมนา APi Inspirational Talk 2019 ผลักดันผู้ประกอบการนำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร พร้อมดึงกูรู้มาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์สร้างโอกาสทางธุรกิจ การทำตลาดออนไลน์ การพัฒนาสินค้า และการทำแพกเกจจิ้งที่โดนใจ


     นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ธุรกิจจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยมีอยู่มากมาย ทั้งข้าว ยางพารา สมุนไพร และผลไม้ไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก การนำนวัตกรรมมาใช้จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการดึงศักยภาพของสินค้าเกษตรเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มได้


     สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ “APi Inspirational Talk 2019” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 ราย


     “สถาบัน APi ต้องการสร้างแรงบันดาลใจ และผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ใช้สินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าโดยใช้นวัตกรรมมาเป็นตัวช่วย เพราะการแปรรูปสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าสำเร็จรูปด้วยการใช้นวัตกรรม จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และขายได้ราคาสูงขึ้น และยังส่งผลดีไปถึงเกษตรที่จะขายผลผลิตได้ในราคาสูงขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น”


     ทั้งนี้ ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “Inspiration with actions” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวคิด และไอเดียใหม่ๆ ในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณวุฒิชัย หาญพานิช (เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร HARNN) ดร. เอกก์ภทรธนกุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด) และคุณรัฐศรัณญ์ พีรพงศ์เดชา (เจ้าของน้ำอัดลมจากเปลือกเมล็ดกาแฟ คาสทาวน์) มาแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งการนำความคิดสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มความต้องการของตลาด รวมถึงทิศทางของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในอนาคต


     ขณะเดียวกัน ได้เพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อ “Online Marketing” โดยมีคุณเกียรติรัตน์ จินดามณี (นักการตลาดออนไลน์) หัวข้อ “Product Development” โดยคุณนภนีรา รักษาสุข (ผู้บริหารสถาบัน YindeeDesign) และหัวข้อ “Packaging Design” โดยคุณณฐมน ตัณฑ์เกยูร (อดีตแบรนด์เมเนเจอร์ แบรนด์ระดับโลก Hermes, Louis Vuitton เป็นต้น) โดยทั้ง 3 ท่าน ได้เปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรม ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าและแนวโน้มความนิยมของตลาด และการทำการตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำธุรกิจต่อไป
 
     นางมนัสนิตย์กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดสัมมนาในครั้งนี้ สถาบัน APi ยังมีแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น โครงการประกวดสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agri Plus Award 2019 โครงการผลิตและเผยแพร่วีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย รวมทั้งมีแผนจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย


     ทั้งนี้ ผู้ประกอบการท่านใดสนใจสามารถติดต่อ/ติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่เว็บไซต์ www.dft.go.th/apiinspire โทร 0 2547 4771 – 86 ต่อ 4044, 4047 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
Share:
B11

Related Articles

​กระทรวงพาณิชย์ชวนผู้ส่งออกสมัคร PM EXPORT AWARD 2019 สร้างโอกาสสู่ผู้นำการค้าโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการส่งออกไทยสมัคร “โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปีประจำปี 2562 รางว..

by SME Thailand.| 14 มีค. 2019

​SME D BANK แต่งตั้ง พงชาญ สำเภาเงิน รั้งตำแหน่งรักษาการเอ็มดี

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ เป็น รักษาการในตำแหน่งกรรมการ..

by SME Thailand.| 13 มีค. 2019

​เปิดตัว TMB Smart Port บริการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนแบบครบวงจรครั้งแรกของไทย

ทีเอ็มบี เปิดตัว TMB Smart Port บริการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนแบบครบวงจรครั้งแรกของธนาคารไทย พร้อมดูแลปรับสัดส่วนพอร์ตการลงทุนตามสภาวะตลาด ตอบโจทย์ผ..

by SME Thailand.| 12 มีค. 2019